Baanbeheerplan

Baanbeheerplan

Baanbeheerplan

Bij het beheer van een golfbaan komt veel kijken. Het is voor het behoud van de baankwaliteit van het grootste belang dat de baan goed bespeelbaar blijft, en tegelijkertijd dat het baanonderhoud op een duurzame manier wordt uitgevoerd. Hiermee geeft de golfclub blijk van het belang van een zorgvuldig uitgevoerd beheer waarbij rekening wordt gehouden met de natuur, cultuurhistorie en het milieu.

Het baanbeheerplan ondersteunt Golf & Country Club Lauswolt in het vastleggen van hun visie en richting voor de toekomst, maar is daarnaast ook geschikt als communicatiemiddel naar leden, gasten, overheden en andere belanghebbenden.

Lees hier het baanbeheerplan. Dit is een omvangrijk document dus ga het niet klakkeloos printen. Veel leesplezier toegewenst.

De baancommissie heeft een ecoloog gevraagd te kijken naar het nieuwe plan van Martin Ebert voor onze baan. Of bepaalde uitgangspunten zullen werken op onze baan. 
Hier leest u haar rapport.