Baanstatus

Baanstatus

Baanstatus

Onze baanstatus is iedere dag vanaf 8.30 uur actueel. Check deze om eventuele teleurstellingen te voorkomen. 

Tijdelijke plaatselijke regel: schapen
Het door schrikdraad gemarkeerde gebied voor grazende schapen (met of zonder schapen binnen de afrastering), is een verboden speelzone die moet worden beschouwd als een abnormale baanomstandigheid.
Deze verboden speelzone strekt zich uit tot één clublengte buiten het schrikdraad. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.

Algemene regels:
- Divots in de fairway (uitgeslagen plaggen) altijd repareren door deze terug te leggen
- Pitchmarks op de greens: repareren met uw pitchfork
- Paden: loop met uw trolley op de paden en laat trolley bij het afslaan op het pad staan.
  Niet met de trolley door de heide of over de teeboxen (incl. oranje) lopen
- Witte lijnen voor de green: niet passeren met trolley of handicart

Hole 01 - 09 open Q
Hole 10 - 18 open Q
Drivingrange open
Oefen greens open
Handicarts toegestaan
Trolleys toegestaan
Greens zomergreens