Local rules etc.

Local rules etc.

Local rules etc.

Plaatselijke regels
1. ‘Buiten de baan’ is aangegeven door wit gemarkeerde palen en hekken.
2. GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.
3. Wegen en paden zijn integraal deel van de baan, met uitzondering van de verharde paden. Verharde paden zijn vaste obstakels; ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1 is toegestaan.
4. Niet gemarkeerde geulen moeten worden behandeld als deel van het algemene gebied en zijn geen hindernis.
5. Alle afstandsmarkeringspalen, palen die een hindernis of GUR aangeven zijn ‘vaste obstakels’. Ontwijken volgens Regel 16-1b. 
6. Het weiland achter het Koningsdiep (bij hole 4 en 5) is buiten de baan (out of bounds).

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Tijdelijk plaatselijke regels
Schapen in de baan
Raak de schapen niet aan (en laat ze niet schrikken), kom niet in hun gebied (ook niet om je bal te pakken) en laat de afrastering en de apparatuur staan.
Hieronder staat wat dit betekent voor de golfregels:

  • Het met schrikdraad afgezette gebied is een verboden speelzone die moet worden behandeld als abnormale baanomstandigheid (GUR).
    De grens van deze GUR strekt zich uit tot 1 stoklengte buiten de afrastering.
  • Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.
  • De afrastering en de daarbij geplaatste apparatuur (schrikdraadvoeding) zijn een vast obstakel, waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2 (losse obstakels).
  • Indien het bekend of praktisch zeker is dat de bal in de hiervoor genoemde GUR ligt maar de bal is of niet gevonden of de speler besluit de bal niet op te pakken dan mag de speler handelen (zonder straf ontwijken) volgens regel 16-1e.

Verboden speelzones en een abnormale baanomstandigheid.
Deze moeten zonder straf volgens Regel 16.1f ontweken worden bij belemmering bij de stand en/of swing. a. met een blauwe lijn gemarkeerde GUR is een tijdelijke verboden speelzone zonder palen;
Nieuwe nog niet aangegroeide graszoden (incl. de naden) en ingezaaide gebieden.

Abnormale baanomstandigheden
-Deze mogen zonder straf volgens Regel 16.1 ontweken worden bij belemmering bij de stand en/of swing.
-Diepe sporen door voertuigbanden worden beschouwd als ongemarkeerde GUR wanneer deze door hun diepte een belemmering vormen voor de swing en/of de slag mag deze ontweken worden.

Belangrijke informatie
Afstandspalen: 150 en 100 meter tot het midden van de green.
Aanwijzingen van de marshal dienen te worden opgevolgd.
Greenkeepers hebben altijd voorrang.
Geen buggy’s en trolleys op de voorgreens, niet tussen bunkers en green en niet door heide en hoge rough.
Niet met de buggy buiten de paden rijden.
Niet telefoneren in de baan, in het clubhuis en op het terras (dit mag op het Amaliaplein bij de voordeur).
Spelen met twee personen uit één tas is niet toegestaan.
Onweer: zie schuilhutten op de plattegrond.

We hebben een calamteitenplan dat u hier kunt vinden.