Local rules etc.

Local rules etc.

Local rules etc.

Plaatselijke regels
1. ‘Buiten de baan’ is aangegeven door wit gemarkeerde palen en hekken.
2. GUR gedefinieerd door een blauwe lijn of paaltjes met een blauwe kop en is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.
3. Wegen en paden zijn integraal deel van de baan, met uitzondering van de verharde paden. Verharde paden zijn vaste obstakels; ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1 is toegestaan.
4. Niet gemarkeerde geulen moeten worden behandeld als deel van het algemene gebied en zijn geen hindernis.
5. Alle afstandsmarkeringspalen, palen die een hindernis of GUR aangeven zijn ‘vaste obstakels’. Ontwijken volgens Regel 16-1b. 
6. Het weiland achter het Koningsdiep (bij hole 4 en 5) is buiten de baan (out of bounds).

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Tijdelijke plaatselijke regel E3
Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

*Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.

  • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt:
    15 cm of de lengte van een scorekaart van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:

    -dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt
    en
    -dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Tijdelijke plaatselijke regel
Als de bal van een speler ligt in het algemene gebied in sporen die gemaakt zijn door voetuigbanden en deze door hun diepte een belemmering vormen voor de swing en/ of de slag, dan mag de speler de belemmering zonder straf ontwijken volgens regel 16.1.
Let op bij het toepassen van 16.1: straf voor het spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14.7a. 

Misschien handig om te weten hoe ons calamiteitenplan in elkaar zit. Klik nog even verder.