Local rules etc.

Local rules etc.

Local rules etc.

Plaatselijke regels
1. ‘Buiten de baan’ is aangegeven door wit gemarkeerde palen en hekken.
2. GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.
3. Wegen en paden zijn integraal deel van de baan, met uitzondering van de verharde paden. Verharde paden zijn vaste obstakels; ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1 is toegestaan.
4. Niet gemarkeerde geulen moeten worden behandeld als deel van het algemene gebied en zijn geen hindernis.
5. Alle afstandsmarkeringspalen, palen die een hindernis of GUR aangeven zijn ‘vaste obstakels’. Ontwijken volgens Regel 16-1b. 
6. Het weiland achter het Koningsdiep (bij hole 4 en 5) is buiten de baan (out of bounds).

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Tijdelijke plaatselijke regel i.v.m. eikenprocessierups
Waar processierupsen op de baan gevaar kunnen opleveren, mag de speler, als de bal niet in een hindernis ligt, die belemmering zonder straf ontwijken volgens regel 16.1.

Bij het ontwijken van de belemmering, moet de speler een bal droppen (16.1b en 16.1c) binnen één clublengte van, of plaatsen (16.1d) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de processierupsen geen gevaar opleveren.

Als de bal in de hindernis ligt, mag de speler met een strafslag de hindernis ontwijken volgens regel 17.1d.
Als er dan nog steeds belemmering door de processierups is, dan mag de speler zonder verdere straf de belemmering ontwijken.

Belangrijke informatie
Afstandspalen: 150 en 100 meter tot het midden van de green.
Aanwijzingen van de marshal dienen te worden opgevolgd.
Greenkeepers hebben altijd voorrang.
Geen buggy’s en trolleys op de voorgreens, niet tussen bunkers en green en niet door heide en hoge rough.
Niet met de buggy buiten de paden rijden.
Niet telefoneren in de baan, in het clubhuis en op het terras (dit mag op het Amaliaplein bij de voordeur).
Spelen met twee personen uit één tas is niet toegestaan.
Onweer: zie schuilhutten op de plattegrond.

We hebben een calamteitenplan dat u hier kunt vinden.