Local rules etc.

Local rules etc.

Local rules etc.

Tijdelijke plaatselijke regel 
E4. Als de bal van een speler in of tegen een beluchtingsgat ligt op de green mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1d. Echter er is geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler of, op de green, voor de speellijn van de speler. 
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats: algemene straf volgens regel 14.7a.

Plaatselijke regels
1. ‘Buiten de baan’ is aangegeven door wit gemarkeerde palen en hekken.
2. GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.
3. Wegen en paden zijn integraal deel van de baan, met uitzondering van het pad over hole 12 en de verharde paden.Het pad over hole 12 (en de verharde paden) zijn vaste obstakels; ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1 is toegestaan.
4. Niet gemarkeerde geulen moeten worden behandeld als deel van het algemene gebied en zijn geen hindernis.
5. Alle afstandsmarkeringspalen, palen die een hindernis of GUR aangeven zijn ‘vaste obstakels’. Ontwijken volgens Regel 16-1b. 
Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Belangrijke informatie
Afstandspalen: 150 en 100 meter tot het midden van de green.
Aanwijzingen van de marshal dienen te worden opgevolgd.
Greenkeepers hebben altijd voorrang.
Geen buggy’s en trolleys op de voorgreens, tussen bunkers en green, door heide en hoge rough.
Niet met de buggy buiten de paden rijden.
Niet telefoneren in de baan, in het clubhuis en op het terras.
Spelen met 2 personen uit één tas is niet toegestaan.
Onweer: zie schuilhutten op de plattegrond.

We hebben een calamteitenplan dat u hier kunt vinden.