Local rules etc.

Local rules etc.

Local rules etc.

Hoewel onderdeel van de regels van golf zijn de volgende plaatselijke regels ingesteld om onduidelijkheid te vermijden:

Schade op greens die duidelijk herkenbaar is als schade veroorzaakt door dieren, is grond in bewerking.
Ontwijken, zonder straf, ook als de speellijn wordt belemmerd, is toegestaan volgens Regel 16.1.

Schade in het algemene gebied die duidelijk herkenbaar is als schade veroorzaakt door dieren is grond in bewerking.
Ontwijken, zonder straf, is toegestaan volgens Regel 16.1.

Plaatselijke regels
1. ‘Buiten de baan’ is aangegeven door wit gemarkeerde palen en hekken.
2. GUR gedefinieerd door een blauwe lijn of paaltjes met een blauwe kop en is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.
3. Wegen en paden zijn integraal deel van de baan, met uitzondering van de verharde paden. Verharde paden zijn vaste obstakels; ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1 is toegestaan.
4. Niet gemarkeerde geulen moeten worden behandeld als deel van het algemene gebied en zijn geen hindernis.
5. Alle afstandsmarkeringspalen, palen die een hindernis of GUR aangeven zijn ‘vaste obstakels’. Ontwijken volgens Regel 16-1b. 
6. Het weiland achter het Koningsdiep (bij hole 4 en 5) is buiten de baan (out of bounds).

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Misschien handig om te weten hoe ons calamiteitenplan in elkaar zit. Klik nog even verder.