Milieuzorgplan milieuzorg

Milieuzorgplan

Milieuzorgplan milieuzorg

Lauswolt heeft de wens om de dagelijkse bedrijfsvoering met betrekking tot mogelijke milieurisico’s in kaart te brengen. Omdat een verantwoorde bedrijfsvoering een belangrijk uitgangspunt is binnen het beleid van de golfclub is er een milieuzorgplan opgesteld.
Dit milieuzorgplan omvat de activiteiten op het terrein en de bijbehorende gebouwen die (mogelijkerwijs) van invloed zijn op de milieukwaliteit binnen het terrein en de gebouwen. Het milieuzorgplan is naast een regulier onderhoudsdocument, van belang voor de aanvraag van het certificaat dat door de Golf Environment Organization (GEO) wordt verstrekt.

Lees hier het Milieuzorgplan.