Werkzaamheden in en om de baan

Werkzaamheden in en om de baan

Werkzaamheden in en om de baan

Beste leden,

Binnenkort zullen er een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd rond de club en in de baan, die tijdelijk voor enig ongemak kunnen zorgen.

Hole 12 wordt even een par 4
Het pad door hole 12 wordt verhard, omdat het steeds vol diepe kuilen zit. Voor onze greenkeepers (en hun machines), die intensief gebruik maken van dit pad, is dit een slecht werkbare situatie. Door de verharding van het pad (de aanrijroute naar de loods en baan) kunnen onze greenkeepers conform arboregelgeving werken en zullen de machines een langere levensduur hebben. Ook het terrein rond de loods wordt verhard, u hoeft dan niet meer door de waterplassen te lopen en onze medewerkers kunnen droog parkeren.

-> In week 20, de week van 17 tot en met 21 mei, wordt hole 12 enkele dagen ingekort worden tot een par 4.

Ons parkeerterrein
Het parkeerterrein heeft dringend onderhoud nodig. Er komt nieuw asfalt op en het aantal parkeerplaatsen wordt met 13 plekken uitgebreid. In een later stadium worden er lijnen getrokken voor de parkeerplaatsen, dit voor optimale benutting van het terrein zorgen.

-> Het parkeerterrein zal in week 25, van 23 tot en met 25 juni, gesloten zijn. Er zal voor vervangende parkeerruimte worden gezorgd op het weiland tegenover hotel Lauswolt.

Beregeningssysteem in de baan
Tenslotte de beregening van onze greens, voorgreens en fairways. De huidige beregeningsleidingen die door ons terrein lopen, hebben onze greens en voorgreens 30 jaar van water voorzien maar zijn nu aan vervanging toe. Regelmatig hebben we lekkages op de lassen in de PVC buizen. Ook krijgen we steeds vaker te maken met (extreme) droogte in de zomer waardoor het gras op een aantal van onze fairways niet kan overleven.

Het is om die redenen dat we inventariseren om dit jaar het huidige beregening systeem te vervangen en uit te breiden met fairway beregening voor een groot aantal holes. We houden u op de hoogte over verdere ontwikkelingen.

De baancommissie

Terug naar nieuws.