Ik voel met niet veilig. Wat kan ik doen?

Ik voel met niet veilig bij bepaald gedrag. Wat kan ik doen?

Ik voel met niet veilig bij bepaald gedrag. Wat kan ik doen?

Bij Golf & Country Club willen wij dat iedereen zich welkom voelt en in een veilige en prettige manier de golfsport kan bedrijven.

Mocht je geconfronteerd worden met (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie of agressie; weet dan dat dat bij de club niet geaccepteerd wordt.
We zijn samen verantwoordelijk voor een klimaat waarbij wij respectvol met elkaar omgaan. In dat klimaat is geen plaats voor ongewenst gedrag. Als je daar toch mee te maken krijgt, dan bieden we je ondersteuning.

Lees ons protocol 'Grensoverschrijden gedrag' hoe we dit precies geregeld hebben.