Commissies

Commissies

Commissies

Dit is een overzicht van de commissies van onze golfclub, met hun voorzitters en indien aanwezig hun secretarissen.

Commissie

Voorzitter

Secretaris

Baan

H. v.d. Mijle baancommissie@golfclublauswolt.nl 

C.J. Groen

Bridge

H. Diephuis

H.M.E. Hiemstra

Businessclubcommissie (vh sponsorcommissie)

F. van Campen

 

Facilitair beheer

T. Deutekom

P. Kok

Commissie Natuur

J. Oskam

 

Dames

Dames Golf/bridge

M. Neervoort

B. Faas

M. Roosma

 

Donderdagavond

G. Hofstee

A. Bos

Evenementencommissie

J. Hoekstra eventlauswolt@gmail.com

 

GEO-coördinator

D. Koorn

 

Heren

P. van Kleef

P. Joosten

Jeugd

A. Post
lauswoltjeugd@gmail.com 

 

Kascommissie

H. Popma
M. Koelmans

 

Marshal

R. van der Woude

J. Veldhuis

Milivrij

J. Kroes

 

Nieuwe leden

T. Kol

 J. Taekema

Nieuwsbrief digitaal

W. Struijk

I. Buijs

Old Grand Dad

J. de Vries

 

Rabbit

G. vd Veen

F. Oppel

Regel- en etiquette en handicapcommissie

R. Baines

 

Stichting Handicart

A. de Vries

 

Technische Commissie

Competitie-coördinator

J. Fissiaux

lauswoltcompetitie@outlook.com 

 

Wedstrijd

P. Boonstra

G. Kol