Milivrijcommissie

Milivrijcommissie

Milivrijcommissie

Milivrij staat voor midlife vrijdag. Deze commissie organiseert op iedere laatste vrijdag van de maand, van april tot en met september, een 9 holes wedstrijd. 

Deze is bedoeld voor actieve mensen, die de maand luchtig willen uitblazen met een namiddagrondje over negen holes, golf- en bitterballen, top- en kwinkslagen, sneary’s en triple neary’s, straightest drives, te consumeren prijzen, een borrel en een gezamenlijke maaltijd in een huiskamersfeer.

Maximum handicap: 54.
Minimum leeftijd: 18 jaar

Namens de Milivrijcommissie,
Jos Kroes, voorzitter