RET/HCPcommissie

RET/HCPcommissie

RET/HCPcommissie

Regel/Etiquette- en Handicapcommissie

De commissie heeft drie hoofdtaken:

  1. Het bevorderen van de kennis van de golfregels en etiquette onder de leden in algemene zin. Tevens is het de taak van de commissie om regelinstructies te geven en regelexamen af te nemen bij startende golfers.
  2. Het toezicht houden op de correcte toepassing van het EGA-Handicapsysteem.
  3. Samen met de  baancommissie bewaken van de qualifying condities van de baan en eventueel instellen van (tijdelijke) plaatselijke regels .

Door omstandigheden kan het zijn dat u uw handicap wilt aanpassen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de Handicap commissie (hcp.lauswolt@gmail.com). Wij kunnen dan, aan de hand van uw laatst gespeelde (Q en non-Q) kaarten uw handicap wijzigen.