Commissies

Commissies

Commissies

Dit is een overzicht van de commissies van onze golfclub, met hun voorzitters en indien aanwezig hun secretarissen.

Commissie

Voorzitter

Secretaris

Baan

P. de Wilde baancommissie@golfclublauswolt.nl 

H. v.d. Mijle

Bridge

H. Diephuis

H.M.E. Hiemstra

Businessclubcommissie (vh sponsorcommissie)

F. van Campen

 

Facilitair beheer

T. Deutekom

P. Kok

Commissie Natuur

J. Oskam

T. Annema

Dames

Dames Golf/bridge

M. Matray

B. Faas

M. Roosma

 

Donderdagavond

M. Neervoort

E. de Groot

Evenementencommissie

R. Coenrady, eventlauswolt@gmail.com

 

GEO-coördinator

D. Koorn

 

Heren

J. Kok

A.F. van der Goot

Jeugd

A. Post

B. Bosma,
lauswoltjeugd@gmail.com 

Marshal

T. Mollema

J. Veldhuis

Milivrij

J. Kroes

 

Nieuwe leden

J. Taekema

 

Nieuwsbrief digitaal

W. Struijk

I. Buijs

Old Grand Dad

J. de Vries

 

Rabbit

G. vd Veen

F. Oppel

Regel- en etiquette en handicapcommissie

R. Baines

 

Stichting Handicart

A. v.d. Goot

 

Technische Commissie

Competitie-coördinator

J. Fissiaux

L. Westhof,  
lauswoltcompetitie@outlook.com 

 

Wedstrijd

G. Thijssen