Milivrijcommissie

Milivrijcommissie

Milivrijcommissie

Milivrij staat voor midlife vrijdag. Deze commissie organiseert op iedere laatste vrijdag van de maand, van april tot en met september, een wedstrijd. 

Deze is bedoeld voor actieve mensen, die de maand luchtig willen uitblazen met een namiddagrondje over negen holes, golf- en bitterballen, top- en kwinkslagen, sneary’s en triple neary’s, straightest drives, te consumeren prijzen, een borrel en een gezamenlijke maaltijd in een huiskamersfeer.

De speeldata in 2019 zijn: 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 30 augustus, en 27 september.

Maximum handicap: 54.
Minimum leeftijd: 18 jaar

Namens de Milivrijcommissie,
Jos Kroes, voorzitter