Lid worden

Lid worden?

Lid worden?

We hebben diverse lidmaatschapsvormen waarbij u gedeeltelijk of volledig speelrecht heeft op de baan. 
Wilt u leren golfen? Dat kan natuurlijk bij onze golfschool

Het gewone lidmaatschap
Leden met een gewoon lidmaatschap (waaronder ook twilight- en weekendlidmaatschap) mogen, binnen de huisregels, zonder beperking spelen op onze baan en meedoen aan alle wedstrijden passend bij hun handicap. Deze leden zijn stemgerechtigd op de ledenvergaderingen. Zij mogen gasten (op vertoon van hun NGF-pas) 5 maal introduceren tegen een gunstig greenfeetarief. 

Contributie gewoon lidmaatschap
De jaarcontributie vanaf 30 jaar bedraagt € 1.078,--.
De jaarcontributie voor de leeftijd van 25 tot en met 29 jaar bedraagt € 539,--. 
Van 18 tot en met 24 jaar € 431,--.
Van 13 tot en met 17 jaar € 323,--.

Entreegeld
Vanaf 30 jaar is een entreegeld van € 250,- verschuldigd als bijdrage in de ontwikkeling van de baan. Dit bedrag betaalt u in één keer.

Renteloze obligatielening
Vanaf 40 jaar doet u mee aan een financieringsbijdrage in de vorm van een renteloze obligatielening aan de club van € 870,-. Dit zijn 6 obligaties van € 145,--. De obligatielening kan in één keer of in vijf jaartermijnen worden betaald. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden volgestorte obligaties terugbetaald.

Twilightlidmaatschap
Voor de leeftijdsgroep tot en met 54 jaar.
De jaarcontributie bedraagt € 539,--
Vanaf 30 jaar entreegeld van € 125,--
Vanaf 40 jaar een obligatielening van € 435,--
Speelrecht vanaf 16.00 uur in de periode van 1 april tot en met 31 oktober.
Speelrecht in de overige maanden vanaf 14.00 uur.
Buiten de speelgerechtigde tijden is een greenfee verschuldigd op basis van het introductietarief.

Het weekend lidmaatschap bieden we niet meer aan.

Vormen van buitengewoon lidmaatschap
Leden met een van onderstaande buitengewone lidmaatschappen hebben geen stemrecht op de ledenvergaderingen.

Jeugdlidmaatschap
Vanaf 8 jaar is een jeugdlidmaatschap mogelijk. Klik hier voor informatie over deze lidmaatschappen.

Starterspakket om te leren golfen
Kunt u nog niet golfen maar wilt u dit heel graag leren, dan kan dat bij ons. U kiest dan het starterspakket. Klik hier voor meer informatie

Aspirant Lidmaatschap 3 maanden
Heeft u al een handicap dan kunt u kennismaken met onze golfclub met een aspirant lidmaatschap van maximaal drie maanden. De kosten zijn € 446,-- inclusief gebruik van de Driving Range.
Besluit u na deze maanden lid te worden dan gaat het gewone lidmaatschap in vanaf het moment dat het aspirantlidmaatschap werd aangegaan en wordt het lidmaatschap verrekend met de jaarcontributie. 

Buitenlidmaatschap
Voor leden die 70 km of meer van het clubhuis in Beetsterzwaag wonen.
Met een homecourse elders. 
De jaarcontributie bedraagt € 539,--, het entreegeld € 125,- en de obligatielening € 435,-.