Extra informatie

Extra informatie

Extra informatie

Bij het aangaan van een lidmaatschap is het ook handig om de volgende informatie te weten:

Een  lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar. Tussentijds lid worden is mogelijk. 

O Opzeggen/afmelden dient te gebeuren voor 1 oktober per mail of per brief. 

O Als leden op 1 januari de leeftijd van 30 of 55 jaar hebben bereikt, vallen zij automatisch in een nieuwe tariefschaal tenzij voor 1 oktober anders aangegeven. 

O Als een lid op 1 januari de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt, worden obligaties in rekening gebracht.

O Als een lid op 1 januari de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt, wordt entreefee in rekening gebracht.

O Als u kiest voor maandelijkse betalingen dan betaalt u € 3,-- administratiekosten per maand.

O U betaalt jaarlijks een bijdrage van € 16,-- voor gebruik van de Driving Range.

O Eveneens betaalt u jaarlijks een NGF-bijdrage.

O Alle leden (behalve jeugdleden en aspirantleden) betalen jaarlijks een cateringbijdrage van € 60,-.
Dit is te gebruiken voor uw eigen consumpties in ons clubhuis in het betreffende kalenderjaar. U ontvangt hiervoor een QR-code van de medewerkers in de bar.
Indien aan het eind van een jaar de jaarlijkse cateringbijdrage niet of niet geheel is geconsumeerd, vervalt deze aan de cateraar.
In de loop van het jaar gedane opwaarderingen vervallen niet en worden automatisch doorgevoerd naar het volgende jaar. 

Kijk ook nog even op de Snelle wegwijspagina.