Introductieregeling

Introductieregeling

Introductieregeling

Onze vereniging biedt haar leden graag de mogelijkheid om derden op onze baan te
introduceren tegen gereduceerd tarief. Op die manier is het mogelijk om familie, vrienden
en kennissen een indruk te geven van onze baan en accommodatie, gastvrijheid en
sportiviteit.

Belangrijk om te weten:
- Leden mogen per dag maximaal twee gasten introduceren tegen gereduceerd tarief.
- Een lid dient samen met de geïntroduceerde(n) te spelen.
- Leden mogen gedurende het kalenderjaar onbeperkt introduceren.
- Een introducé mag jaarlijks maximaal vijf keer op onze baan tegen gereduceerd tarief als introducé spelen.
- De introducé komt alleen op vertoon van zijn NGF-pas voor deze korting in aanmerking.
- Introductie vooraf melden bij de receptie.