Afscheid bestuurslid

Afscheid bestuurslid

Afscheid bestuurslid

28 april 2017

Beste leden en medewerk(st)ers van G&CC Lauswolt,

Na zes jaar bestuurslidmaatschap van onze vereniging was afgelopen maandag mijn laatste Algemene Vergadering waarbij ik achter de bestuurstafel mocht zitten. In die tijd is er veel gebeurd. De voorzitter heeft tijdens zijn speech verwoord welke zaken daarbij in het oog sprongen. O.a. de GEO certificering, de herstel operatie van de karakteristieke laanbomenstructuur op ons terrein en de voorbereidende werkzaamheden voor de ALV beslissing over een nieuw gebouw op de driving range.

In mijn dankwoord heb ik gezegd dat vele vrijwilligers dagelijks in de weer zijn om onze vereniging goed te laten functioneren en dat ik de afgelopen zes jaren ook graag mijn steentje daaraan heb bijgedragen. Ik heb als blijk van waardering voor mijn inzet een prachtig bronzen beeld van een ijsvogel mogen ontvangen. Die heeft een mooie plek in onze woonkamer gekregen zodat Hammy en ik er dagelijks van kunnen genieten en de golfclub zal ook daardoor een dierbare plek in ons leven houden.

Ik wil graag allen bedanken waarmee ik vanuit mijn functie heb mogen samenwerken. Van commissieleden tot greenkeepers, van medewerksters van het secretariaat tot het horecapersoneel. En natuurlijk niet in de laatste plaats voor de goede samenwerking met mijn mede- bestuursleden. Het was fijn om met jullie allen te mogen werken! Ik wens mijn opvolger Sybolt Engelsma veel succes met zijn invulling van de functie. Onze gesprekken hierover geven aan dat hij dit met veel enthousiasme zal gaan doen.

Nogmaals dank voor het prachtige cadeau en vele andere blijken van waardering voor mijn inzet voor onze golfclub en omdat ik nog maar pas zeventig ben zullen mijn inspanningen er nu op gericht zijn dat mijn handicap een wat dalende tendens zal vertonen!

Hartelijke groet,

Everhardus Togtema

Terug naar het nieuwsoverzicht