Audit GEO certificaat

Audit GEO certificaat

Audit GEO certificaat

31 augustus 2017

Eind juni heeft er een audit plaatsgevonden op onze club voor de eerste vernieuwing van ons GEO certificaat. Aan het eind van de dag werd ons verteld, dat er zeker een positief rapport zou volgen richting het GEO met een aanbeveling om ons het GEO sustainability certificate opnieuw te verstrekken

Wat de auditor, de heer Adrie van der Werf, vooral opviel is, dat in gesprek met de verschillende commissies en de direct betrokkenen het gevoel overbleef, dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van de filosofie van de club en besluiten en investeringen goed worden getoetst of aan de criteria van duurzaamheid wordt voldaan. Opmerkelijk is dat de club erg weinig water onttrekt aan de natuur voor het sproeien van tees en greens en het energieverbruik ook laag te noemen is. Het feit dat de club investeert om dat verbruik nog verder omlaag te brengen door middel van zonnepanelen past geheel in het denkpatroon dat inmiddels binnen de club is ontwikkeld. De enorme kennis van onze hoofd greenkeeper wordt ingezet om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest tot een minimum te beperken. Dit alles draagt bij om de conditie van onze baan te optimaliseren richting de Green Deal. Het greenkeepersteam is zich zeer bewust van de grote variƫteit van flora en fauna op en rond de baan en weet hoe die condities te handhaven en verder te verbeteren. Kortom, veel lovende woorden die ook in het rapport zijn weergegeven. Met een woord van dank voor onze GEO coƶrdinator Dick Koorn!

Namens het bestuur,

Maarten Thieme

Terug naar het nieuwsoverzicht