Baancommissie

Berichten van de baancommissie

Berichten van de baancommissie

31 januari 2019

De samenstelling van het greenkeepersteam is de afgelopen twee jaar ingrijpend veranderd:

->Gauke de Vries, assistent hoofdgreenkeeper, kreeg een leidinggevende baan in de groenvoorziening in Dokkum. Hierdoor gingen we binnen het team op zoek naar een nieuwe assistent hoofdgreenkeeper. Na interne sollicitatie is de keuze gevallen op Andries Looijenga. Andries werkt al jaren bij onze golfclub en is een zeer gemotiveerde werknemer die we erg waarderen om zijn inzet en kennis. Andries heeft intussen de cursus assistent hoofdgreenkeeper met succes afgesloten.
->Wouter Baron, die bij ons het greenkeepers vak onder de knie kreeg, ging werken bij Golfclub St. Nyk als assistent hoofdgreenkeeper. U begrijpt dat we toen op zoek moesten naar versterking van het team.
->De keuze viel op Marnick van der Wal, een ambitieuze jongeman die net van de Mbo-opleiding Bos en Natuurbeheer kwam en wel oren had naar een baan als greenkeeper. Hij kreeg eerst een contract voor een half jaar aangeboden en afgelopen november hebben we hem een vast contract kunnen aanbieden. We zijn erg blij met zijn komst. Binnenkort start hij met de opleiding van greenkeeper. Marnick stelt zich hieronder even aan u voor.

Sinds april 2018 werk ik bij Golf & Country Club Lauswolt. Ik ben Marnick van der Wal, 20 jaar en woon in Drachten samen met mijn ouders en mijn broer. In mijn vrije tijd ga ik graag mountainbiken, sporten, muziek luisteren en rijden met mijn radiografisch bestuurbare auto.

Aan het Nordwin College in Leeuwarden heb ik de 3-jarige opleiding MBO Bos-en Natuurbeheer op niveau 4 gedaan en diploma gehaald in 2017. Stages liep ik bij It Fryske Gea en Staatsbosbeheer omdat het altijd mijn droom was een baan in de natuur te vinden. Tijdens deze periodes heb ik er ook regelmatig vakantiewerk gedaan.

Lange tijd wilde ik boswachter worden in Zweden. Om dat land te ervaren hebben we een zomervakantie in Zweden doorgebracht. Uiteindelijk bleek dit toch heel anders te zijn dan ik me had voorgesteld en ben ik op zoek gegaan naar een passende baan in een bosrijke omgeving en dat werd Beetsterzwaag.

In april ben ik aangenomen als seizoenskracht om het team van de greenkeepers te versterken. Het is voor mij een heel leerzame periode geweest op deze prachtige golfbaan met mijn nieuwe collega’s. Het voelt geweldig dat de samenwerking van beide kanten goed verloopt; ik blijf nu als vaste kracht in dienst, eerst als assistent greenkeeper. Binnenkort ga ik starten met de opleiding Greenkeeper in Velp.

Graag tot ziens op onze golfbaan!"

->Sikke Veenstra (opvolger van ‘Van Eijck’) kreeg uitbreiding van zijn uren en verricht naast zijn werkzaamheden rondom het clubhuis en drivingsrange ook eenvoudige greenkeeperstaken.

Met 1 fte minder zijn we de zomer van 2018 doorgekomen. Vanwege de warme en droge zomer en met inzet van veel overuren is dat gelukt. We gaan nu echter weer een seizoenskracht aantrekken zodat we van de zomer weer op volle sterkte zijn om de kwaliteit van de baan te waarborgen en waar nodig te verbeteren.


Dit is het huidige greenkeepersteam met van links naar rechts:
Andries Looijenga (assistent hoofdgreenkeeper),  Marnick van der Wal (greenkeeper i.o), Sije Altena (greenkeeper en onderhoudsmonteur van het machinepark), Sikke Veenstra (medewerker groenvoorziening clubhuis en driving range) en Richard Ferdinands (hoofdgreenkeeper).

 
Greenkeeperscup
In het najaar spelen de greenkeepers met de leden van de baancommissie altijd een wedstrijd om de “Greenkeeperscup”.
Ondanks het feit dat ze nauwelijks aan spelen toe komen, weten ze allemaal een redelijk niveau vast te houden. Voor Marnick was het zijn vuurdoop, maar hij “sloeg” zich er dapper door heen. Hij gaat dit jaar met wat lessen van de pro ook zijn handicap halen. De winnaar was dit jaar met grote overmacht Andries. Na afloop was er nog een gezellige nazit in het clubhuis.

Nieuwe voorzitter
Mijn tijd als voorzitter van de baancommissie zit er na zes jaar bijna op. Na de voorjaarsvergadering treed ik af en neemt Peter de Wilde het stokje van voorzitter over. We hebben Harmen de Jong bereid gevonden om de commissie te versterken.
De doelstelling in 2013 - een top 10-notering - hebben we net niet gehaald maar met een gedeelde 12e plaats op Leading Courses en samen met Hotel Lauswolt een 1e plaats van Golfresort van Nederland, kunnen we met zijn allen trots zijn op hoe de baan er nu bij ligt.
Op weg naar de “Greendeal” in 2020, waar we geacht worden geen bestrijdingsmiddelen meer in te zetten, is het gebruik van pesticiden op onze baan inmiddels minimaal en op de greens al helemaal niet meer.  Deze zomer verwachten we bezoek van een manager van een Engelse topbaan, die benieuwd is hoe Richard dat allemaal voor elkaar krijgt. Om de kwaliteit van de greens - zonder gebruik van pesticiden - te garanderen is het noodzakelijk dat we met name rondom de greens zorgen voor licht, wind, zon en zo weinig mogelijk schaduw. Met de 5-jaarlijkse bosdunning, die onder leiding van de bosgroep plaatsvindt, zal op een aantal greens dan ook her en der een boom worden gekapt om aan die voorwaarden te voldoen.

Greenkeeping is een prachtig en uitdagend vak, waar de natuur ondanks alle nieuwe technologieën nog steeds de baas is en waar je als greenkeeper elke dag mee te dealen hebt. Denk aan schimmels die voortdurend op de loer liggen, langdurige droogte en regenval, kraaien, dassen die gek zijn op engerlingen (met alle nare gevolgen voor de fairways van dien), spontane groei van elzen en dennen op de verkeerde plekken.

U begrijpt dat we het dan ook zeer op prijs stellen wanneer u een beetje meehelpt om de kwaliteit van de golfbaan in stand te houden. Dat doet u al bij het repareren van pitchmarks op de greens en het terugleggen van de divots op de fairway.

Ik kijk terug op een mooie en leerzame periode en dank allen, met name Richard en zijn mannen, Peter, Huub en het Bestuur voor het genoten vertrouwen.

Jaap Dokter,
voorzitter Baancommissie