Bomenkap

Bomenkap

Bomenkap

31 januari 2019

Het zal niemand ontgaan zijn dat er een flink aantal bomen in ons bos een oranje markering heeft gekregen, wat betekent dat ze zullen worden geveld. Inmiddels is daar een begin mee gemaakt.

Onze club is eigenaar van een deel (100 ha.) van de bossen in Beetsterzwaag en is dus verantwoordelijk voor het onderhoud. Samen met de eigenaren van de aangrenzende bossen wordt daartoe een deskundige organisatie in de arm genomen, de zogenaamde “Bosgroep”, die eens in de 6 jaar groot onderhoud pleegt.

Veel leden hebben zich terecht afgevraagd waarom er zoveel gezonde bomen moeten worden omgezaagd en dat gold ook voor de Commissie Natuur. Zij heeft daarom de “Bosgroep” verzocht met hen door het bos te gaan en ter plekke hun keuze toe te lichten.

Het landgoed Lauswolt, waar onze club deel van uitmaakt, is van natuur- en cultureelhistorische waarde en dat heeft bepaalde consequenties. Zo moeten er onder andere lanen in ere worden gehouden of waar nodig hersteld. Omdat in een laan alle bomen van dezelfde soort moeten zijn, moeten andere soorten wijken en nieuwe worden aangeplant. Dat is de reden waarom een aantal mooie gezonde bomen toch moeten verdwijnen. Zij zouden namelijk de goede ontwikkeling van de nieuw aan te planten bomen onmogelijk maken. Hoewel het een pijnlijke ingreep is, is het helaas nodig. Bij bomen en dus bossen moet op lange termijn gedacht worden, opdat ons nageslacht ook van mooie bossen en lanen kan genieten.

Namens de Commissie Natuur,
Greet van der Veen.