Commissie Natuur

Commissie Natuur in beweging

Commissie Natuur in beweging

24 januari 2018

Het zal veel leden van onze club zijn ontgaan maar in 2017 heeft het bestuur een nieuwe commissie in het leven geroepen, namelijk de Commissie Natuur G&CCL. Van de meeste commissies binnen onze club is wel duidelijk waar ze zich mee bezig houden, maar wellicht is enige toelichting hier wel op zijn plaats.

Het bestuur heeft een taakomschrijving voor de commissie gemaakt. In het kort komt het erop neer dat wij verantwoordelijk zijn voor het bewaken en daar waar mogelijk bevorderen van de natuur- en landschappelijke waarden op ons gehele terrein van ca. 100 ha. De Baancommissie heeft deze verantwoordelijkheid op en direct naast de golfcourses.

De bemensing van de Commissie Natuur is als volgt:
Everhardus Togtema, voorzitter 
Tabe Annema, secretaris
Greet van der Veen, communicatie 
Eduard Spoor, lid
Jan Veldhuis, lid.

Flora- en fauna inventarisaties 2018

Onze golfclub heeft in 2014 het begeerde Geo-cerficaat gekregen, hetgeen inhoudt dat de club aan allerlei voorwaarden op natuur- en milieugebied voldoet. Dat gaat goed want in 2017 heeft een externe her-audit plaatsgevonden met als resultaat dat het certificaat weer voor 3 jaar is toegekend.

Wij zijn heel erg bevoorrecht met een baan die zich in een prachtig gebied bevindt. Veel van onze leden en greenfeeërs genieten van al die schoonheid die ons bij het golfspel omringt, misschien wel evenveel als van het spel zelf. In elk geval draagt het bij tot het spelgenot.

Het behoud van al dit moois vereist de nodige aandacht zoals het beheren en inventariseren van flora en fauna. Het organiseren en begeleiden daarvan is een taak van de Natuurcommissie. In 2013 heeft op het gehele terrein een inventarisatie plaatsgevonden en die moet dit jaar herhaald worden. We hopen uit deze 2e inventarisatie positieve natuureffecten van het gevoerde baan- en bosbeheer te kunnen waarnemen. Voor deze inventarisatie hebben we deskundigen nodig die we momenteel aan het zoeken zijn.

Van het resultaat van deze inventarisatie en onze analyse zullen wij aan het eind van dit jaar de club op de hoogte brengen. 

Wie wil de Commissie Natuur komen versterken?

Helaas heeft Eduard Spoor ons bericht dat hij met zijn werkzaamheden voor de commissie moet stoppen. Daarom zoeken we voor hem vervanging.

Bent u één van die mensen die grote interesse in de natuur heeft en die zich  daarvoor binnen onze club wil inzetten? Onze commissie zal u graag verwelkomen. Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter Everhardus Togtema (06 43 02 92 34). 

Birdwatchingday

Zoals ook in het verleden is gebeurd, wil de natuurcommissie het voor leden dit voorjaar opnieuw mogelijk maken om deel te nemen aan de “Birdwatchingday” van de NGF. Onder deskundige begeleiding wordt dan naar vogels gespeurd en geluisterd. Met een beetje geluk zullen we ook nog andere dieren zien of horen die zich overdag vaak schuilhouden.

De ervaring is dat het door de mensen die hieraan deelnemen, als bijzonder interessant wordt ervaren. Je moet er wel vroeg je bed voor uit, maar dat is het waard. Bovendien wordt naderhand gezamenlijk ontbeten in het clubhuis.
Het is een mooie manier om onze prachtige baan ook eens van een andere kant te zien dan van de fairways. Binnenkort zal de NGF de datum van de landelijke Birdwatchingday 2018 bekend maken. Wij zullen dit tijdstip dan direct aan u doorgeven zodat u dit in uw agenda kunt reserveren.

Greet van der Veen,
namens de commissie Natuur