Coronanieuws 20/4

Coronanieuws 20/4: het is verboden om te golfen!

Coronanieuws 20/4: het is verboden om te golfen!

20 april 2020

Helaas hebben wij moeten constateren dat de afgelopen dagen op onze baan is gegolft. Hierbij verzoeken wij jullie om, in het geval jullie golfers in de baan tegenkomen, hen hierop aan te spreken en te verzoeken daarmee te stoppen.

Golfen is op dit moment in strijd met de regels van de overheid, het doorbreekt de groepssolidariteit waar een beroep op wordt gedaan en het maakt het niet makkelijker om op kortere termijn toestemming te krijgen om de baan weer voorzichtig te openen. Wij hebben begrip dat de handhavende autoriteiten op dit moment andere prioriteiten hebben en niet direct op een signaal kunnen reageren.

Als bestuur hebben wij besloten om als als wij merken dat leden ondanks het verbod toch golfen, wij hen voor een periode van 6 weken, na opening van de baan, zullen schorsen!

Zoals jullie wellicht in de pers hebben gelezen, heeft de NGF samen met een aantal andere sportbonden een protocol aan de betrokken ministeries gestuurd waarin wordt aangegeven op welke wijze wij menen dat wij weer veilig en verantwoord kunnen golfen. Ik heb goede hoop dat daar ruimte voor zal zijn! Hopelijk komt daar komende week meer duidelijkheid over. Op dit moment bereiden wij ons daar, samen met het secretariaat, de greenkeepers en de golfpro's, op voor.

Zodra hier meer over bekend wordt, informeren wij jullie.

Hartelijke groet,
namens het bestuur,
Maarten Ruys