De vrijwilliger

Over de rol van vrijwilligers in onze club

Over de rol van vrijwilligers in onze club

1 maart 2017

De laatste tijd wordt er veel geschreven over onze golfsport en dan met name over de financiële problemen van golfbanen en de terugloop van leden. Daar hebben we het al vaak met elkaar over gehad en er zijn maatregelen genomen om dat het hoofd te bieden. 

Zo kon je onlangs nog in het FD een artikeltje lezen onder de kop “Golfclubs bieden kampeerplekken en yoga om meer mensen te lokken” en in de Telegraaf een artikel over “De jacht op de calculerende golfer”. Dat heeft alles te maken met een te groot aanbod van golfbanen en een afnemende of gelijkblijvende vraag naar die golfbanen.
En gaat een golfbaan failliet, dan wordt die baan niet teruggegeven aan de natuur maar volgt er een doorstart. Er verandert daarmee dus helemaal niets. Daarnaast worden er nog steeds nieuwe banen ontwikkeld. Iedereen kan op zijn vingers natellen wat het effect daarvan is.

Vrijwilligers zijn belangrijk
Een voor ons belangrijker artikel over verenigingen in het algemeen stond laatst in de Leeuwarder Courant waar het ging om de inzet van vrijwilligers en de knelpunten die clubs ondervinden in het werven van vrijwilligers voor allerlei taken binnen de club. Clubs doen er alles aan om de contributie op een redelijk niveau te houden, een streven dat door alle leden natuurlijk sterk wordt omarmd. Maar dat lukt alleen door vrijwillige inzet van leden op allerlei gebied om zo loonkosten uit te sparen en de exploitatie rond te krijgen en gezond te houden. Met elkaar de vereniging in stand houden en samen werken aan een stabiele toekomst is daarbij ook nog leuk om te doen en is de essentie van dat verenigingsleven. Het levert ook nog eens vriendschappen op. Steeds meer clubs worden echter gedwongen om die inzet op een of andere manier te vergoeden, waardoor die lage contributie onder druk komt te staan. En in geval van de golfbranche kom je dan vanzelf in contact met die “calculerende golfer”.

Vrijwilligers gezocht
Geldt dat nu ook voor onze club? In zekere zin natuurlijk wel. We hebben nog steeds veel vrijwilligers die alles gratis doen, en daar ook veel plezier aan beleven, maar ook wordt het voor een aantal functies lastig om dat goed in te vullen. En de club mag natuurlijk verwachten dat wanneer de vrijwilliger zich aanmeldt, dat niet vrijblijvend is.

We moeten ons als lid van Golfclub Lauswolt realiseren dat we samen eigenaar zijn van een groots en prachtig bezit en dat het allemaal tot stand is gekomen door inzet van leden. Dat moet wel zo blijven. Ik refereer daarom graag aan een beroemde uitspraak die Kennedy deed bij zijn inauguratie. In ons geval; “vraag je niet af wat de club voor jou kan betekenen, maar wat kan ik betekenen voor mijn club.

Wilt u iets doen voor onze club? Stuur dan een mailtje naar onze secretaris via algemeen@golfclublauswolt.nl

Maarten Thieme, voorzitter

Terug naar het nieuwsoverzicht