Driving Range stand van zaken

Driving Range stand van zaken

Driving Range stand van zaken

30 december 2017

Aanpassing tijdsschema.

Door vertraging in de aanlevering van gegevens over de bodemsondering en voor de ruimtelijke onderbouwing is de indiening van de Omgevingsvergunning bij de gemeente iets verlaat. Er wordt nu naar toegewerkt de indiening in week 5 te doen. Uiterlijk half april verwachten we de beschikking van de gemeente hierover.

Eerder konden we er nog van uitgaan van de start van de sloop en nieuwbouw in maart. Nu verwachten we dat dit begin mei zal plaatsvinden. Als alles meezit zal de nieuwbouw dan eind juli kunnen worden opgeleverd. 

Toekenning SDE+ subsidie voor zonnepanelen.

Op 29 december kregen we bericht van het door ons ingeschakelde bureau Subvention dat onze subsidieaanvraag volledig is goedgekeurd. Dus ook op dit onderdeel kunnen de voorbereidingen voor aankoop en installatie worden voortgezet.

In de toekenningsbeschikking wordt uitgegaan van een maximale subsidie van € 106.533,-- over een periode van 15 jaar bij een jaarlijkse productie van 84.550 kwh. In onze raming was uitgegaan van een subsidie van €  72.750,-- over 15 jaar bij een jaarlijkse productie van 63.000 kwh. Uit de toekenning blijkt dat we optimistischer kunnen zijn over het positieve resultaat.

In de beschikking is vastgelegd dat de zonnepanelen in juli in werking moeten treden. Dit spoort dus met de tijdsschema van de nieuwbouw.

Met deze positieve berichten gaan we met enthousiasme het nieuwe jaar in!
Ik wens u en onze club een voorspoedig nieuwjaar toe. 

Everhardus Togtema,
Secretaris Stuurgroep nieuwbouw driving range.