Ecoloog

Ecoloog

Ecoloog

22 december 2022

Voor de uitvoering van het plan van Martin Ebert, onze baanarchitect, heeft de baancommissie een ecoloog om advies gevraagd. We wilden weten wat de invloed van het nieuwe plan is op de omgevende natuur. We wilden ook weten of de geplande aanplant van heide op sommige holes kans van slagen heeft.

De ecoloog, mevrouw Ir. Bokeloh, geeft in haar rapport aan dat de verdere ontwikkeling van heide heel kansrijk is. Met de inpassing van het masterplan versterkt onze golfclub de combinatie van biotopen op haar terrein die ook voor de omringen de natuurgebieden belangrijk en waardevol zijn. Die inpassing levert daarmee gelijk een belangrijke meerwaarde aan de natuur.

Klik op deze link als u geïnteresseerd ben in het rapport.

De baancommissie

Terug naar nieuws.