Warmte nodig voor de greens

Warmte nodig voor de greens

Warmte nodig voor de greens

3 mei 2021

“Een droge maart is goud waard, als het in april maar regenen wil “ en “april met zijn gril, doet wat ‘ie wil “.

Dit zijn aloude weerspreuken waar geen woord aan gelogen is. Het weer in april kan van jaar tot jaar sterk variëren en in één aprilmaand kunnen alle seizoenen voorbijkomen. In deze tijd van hi-tech weercomputers en satellietfoto’s, blijken oude weerspreuken van vroeger steeds meer waarheid te bevatten, maar kunnen er soms ook faliekant naast zitten. De natuur laat zich nu eenmaal niet de wet voorschrijven. Wat betekent dit voor onze baan?

Onderhoud en speelkwaliteit van greens, tees en fairways wordt in grote mate bepaald door het groeipotentieel. En daarvoor zijn we afhankelijk van de natuur en met name de temperatuur. Zonder temperatuur is er geen grasgroei, en hebben bomen ook nog geen bladeren.

Onderhoud is afhankelijk van de natuur en in april, zeker aan het begin van de maand, is de temperatuur niet hoog genoeg voor de groei van de grasplant. Het gras groeit wel iets, maar de ontwikkeling van de plant is nog niet vol op gang gekomen en kan nog niet op topniveau presteren. Dit is vooral het geval op greens vanwege hun geringe vegetatie. Hier kan het gras doordat er minder bladgroen aanwezig is minder van een zonnige aprildag profiteren dan de fairways. De betere grassen beginnen pas echt met groeien bij een hogere bodemtemperatuur - zo’n tien graden – over een langere periode.

Wat is de verwachting?
Greenkeepers staan vaak onder grote druk om al vroeg in het seizoen topkwaliteit te leveren voorwedstrijden, competities e.d., maar is dit realistisch?
Als er geen grasgroei is, werken agressieve bewerkingen averechts. Het niet gewenste straatgras ziet dan kans zich te vestigen en de betere grassoorten te verdringen. Dat leidt tot een neerwaartse spiraal.

Het is belangrijk te beseffen dat het Nederlandse klimaat een conflict geeft tussen het belang op korte termijn (een goede baan presenteren terwijl er nog geen groei is) en het belang op lange termijn: greens en fairways die gedurende het groeiseizoen een hoge speelkwaliteit hebben, greens die niet ziektegevoelig zijn.

Nu we, eind april, voorzichtig kunnen uitzien naar wat hogere temperaturen gaan we de komende tijd intensief werken aan de greens. Prikken om lucht en daarmee zuurstof en warmte in de grond te krijgen. Graswortels gaan niet alleen de bodem in voor water maar volgen zuurstof. Greens worden door beluchten vaak wat zachter in de toplaag waardoor een goed geslagen bal meer “pakt”. We moeten doorzaaien om in open (emelten) gaten weer gras te krijgen. Dat we bezanden is om de greens vlak te maken en het managen van het organische stofgehalte in de bodem.

Als we dan ook nog geholpen worden door moedernatuur met wat hogere temperaturen, kunnen we vanaf half mei zeker op hoge speelkwaliteit rekenen.

Richard Ferdinands, hoofdgreenkeeper.

Terug naar nieuws.