Groen nieuws

Groen nieuws van onze hoofd greenkeeper

Groen nieuws van onze hoofd greenkeeper

29 december 2017

Krijgen we de warmste oudejaarsdag ooit gemeten?

Het jaar 2017 gaat de boeken in als een gemiddeld warm jaar. Volgens het KNMI op de vierde plaats in de top-10 warmste jaren ooit gemeten. Maar het was ook een nat jaar, met daarin periodes waarin je weer met beide benen op de grond werd gezet.

We moeten concluderen dat onze baan onder extreme situaties nog niet geheel “waterproof” is. Zo ongeveer vanaf half november hebben we de buitenholes vanwege zeer slechte terreinomstandigheden moeten sluiten. Een situatie die zich al vanaf eind augustus begon voor te doen na een groot neerslagoverschot. We konden daardoor niet noodzakelijke bewerkingen uitvoeren als vertidrainen (middels wrikkende pennen de verdichting in de grond openbreken). Nog maar net geleden waren de fairways draagkrachtig genoeg om ze met de machines te kunnen bewerken zodat de grond nog verder kon opdrogen. Ik verwacht nu ook dat de buitenholes weer snel open gaan.

Verdere werkzaamheden in deze periode zijn o.a. machines schoon maken, greens beluchten, ontwatering sloten controleren, onderhoud baanmeubilair, onderhoud bos en lanen.
Er is dit jaar ook geïnvesteerd in machines. Pas geleden is overgegaan tot aanschaf van een bezander, borstelmachine en greensproeiers. Met deze machines kunnen we nog beter en sneller weer optimale greens aanbieden na het maandelijkse rondje bezanden.

De komende tijd gaan we de planning maken voor het nieuwe seizoen. Aan de hand van het wedstrijdschema, uitslag bodemanalyses e.d. kunnen we een werkplan voor onderhoud en bemesting opstellen.
We sluiten 2017 af en gaan met vertrouwen de uitdagingen in het nieuwe jaar aan.

Tot slot wil ik u graag bedanken voor de vele complimenten en attenties die het greenkeepersteam het afgelopen jaar heeft mogen ontvangen!  

Een gelukkig Nieuwjaar voor u allen!

Richard Ferdinands,
hoofd greenkeeper

Bekijk om inzicht te krijgen in ons werk ook eens dit filmpje.