Hole 14, kap en compensatie bomen

Hole 14, kap en compensatie bomen

Hole 14, kap en compensatie bomen

9 januari 2018

In de knik van hole 14 aan de linker kant staat een groep eiken, waarvan er acht stuks teveel over de baan hangen en daarmee het golfspel teveel beïnvloeden. We hebben besloten om deze bomen permanent te verwijderen.

De Wet Natuurbescherming, onderdeel houtopstanden, bepaalt dat indien bos definitief verwijderd dient te worden, deze oppervlakte elders gecompenseerd moet worden.

In overleg met de Bosgroep hebben we naar een locatie gezocht op ons landgoed waar de oppervlakte gecompenseerd kan worden en waar de aanplanting tevens een waardevolle aanvulling is op het landgoed.
Tussen hole 1 en 11 staat een groep bruine beuken die het eindpunt vormt van een zichtlijn vanuit hotel Lauswolt. Ten zuiden van deze bomengroep is een stuk rough tussen hole 1 en 11 waar enkele beuken en berken staan van slechte kwaliteit.
Door deze bomen te verwijderen, ontstaat er in de tussenliggende ruimte voldoende oppervlakte om een nieuwe bomengroep aan te planten.
Deze locatie is een zichtlijn in het vroegere landschapspark van landgoed Lauswolt en de nieuwe beplanting dient zoveel mogelijk het parkachtige karakter te versterken.

Voorgesteld wordt om de groep aan te planten met beuken. In de randen worden enkele bijzondere soorten aangeplant met afwijkend blad en/of bloemkleur. Daarbij denken we aan tulpenboom, suikeresdoorn, plataan of vleugelnoot.

Met deze werkzaamheden starten we op 11 januari.

Namens de baancommissie,
Richard Ferdinands, hoofd greenkeeper.