Horecategoed

Horecategoed

Horecategoed

1 december 2022

Het is nu duidelijk. Op zaterdag 31 december is de laatste werkdag van onze pachter Thom-Gabie van Baars. We kunnen nog niet vertellen hoe het na 1 januari zal gaan.

We hebben wel een praktische opmerking.
Uw jaarlijkse cateringbijdrage (was € 50,--) moet u in ons restaurant opmaken voor 1 januari. Anders vervalt dit tegoed aan de pachter.

Heeft u dit al lang opgemaakt en geld per pin, contant of via overmaking bijgestort dan vragen wij u vriendelijk om zoveel mogelijk dit tegoed op uw horecapas op te maken. Door het vertrek van de pachter is het boekhoudtechnisch beter als ieders tegoed aan het einde van het jaar op € 0.-- staat.

Terug naar nieuws.