Maandbekers

De maandbekers komen er weer aan

De maandbekers komen er weer aan

26 maart 2021

De Maandbeker Van Rijckevorsel krijgt een nieuwe vorm en de TORO-wedstrijd verdwijnt

De aanleiding voor het veranderen van deze maandbekers was de geringe en afnemende animo om aan deze wedstrijden mee te doen. De voornaamste klacht die men had was dat spelen vanaf de witte teebox (voor de heren) of vanaf de blauwe teebox (voor de dames) vaak te hoog gegrepen was. Zij voelden zich verloren in het geweld van de “lage handicappers”. En terecht, zo hebben wij dat zelf ook gevoeld.

Nieuwe uitgangspunten
Het uitgangspunt voor de nieuwe Maandbekers is het volgende:
in principe moet ieder lid van onze golfclub mee kunnen doen met een redelijke kans om te winnen in zijn/haar categorie.

We hebben daarom nieuwe categorieën gemaakt:
Categorie IA voor de lage handicappers, zij strijden om de Van Rijckevorsel Bokaal,
Categorie IB alleen voor heren met een lage handicap vanaf de gele teebox,
Categorie II voor de middel handicappers,
Categorie III voor de hogere handicappers.

Nieuwe namen voor bokalen
Categorie I speelt voor de Van Rijckevorsel Bokaal. Iedere categorie speelt om een eigen bokaal die we nog namen moeten geven. De Van Rijckevorsel Bokaal krijgt er dus een paar broertjes en zusjes bij.

Met dit uitgangspunt is een oud plan van de Technische Commissie uitgewerkt. De WECO heeft na vele gesprekken met de Technische Commissie eind 2020 een nieuw concept gemaakt. Dit concept is aangevuld met meningen en ideeën van oud-WECO leden, van meerdere “lage”, van enkele “middel”, van enkele “hoge” handicappers en van het bestuur. Tenslotte lag er deze winter een mooi nieuw concept op tafel.

Het viel niet mee om deze nieuwe wedstrijden in E-golf4U in te brengen. Daarbij speelden de wisselende beperkende maatregelen rondom Covid-19 pandemie een vervelende rol. Immers zeer lang was niet duidelijk of de WECO überhaupt een wedstrijd kon organiseren, laat staan of dat over 9 of 18 holes kon. De Maandbeker wordt immers 6 x gespeeld over 18 holes waarvan de beste 4 meetellen voor de uiteindelijke overwinning. Gelukkig kunnen we nu toch vanaf 17 april van start gaan.

Dick Faas heeft de WECO enorm geholpen om dit concept te optimaliseren en in te voeren in E-golf4U. Wij zijn veel dank aan hem verschuldigd. Het resultaat kun je nu in E-golf4U zien.

Samengevat zijn dit de wedstrijden:
Categorie IA; hcp 0-15          heren van Wit, dames van Blauw;       
Strokeplay, brutoscore geldt, geen handicapverrekening

Categorie IB; hcp 8.1-15       heren van Geel,                      
Strokeplay, brutoscore geldt, geen handicapverrekening

Categorie II; hcp 15.1-22      heren van Geel, dames van Rood;  
Strokeplay, brutoscore geldt, geen handicapverrekening

Categorie III; hcp 22.1-44    heren van Blauw, dames van Rood;    
Stableford met een soort handicapverrekening.

Zoals gebruikelijk is voor vrijwel alle wedstrijden, gaat pas zes weken vóór de wedstrijddatum de inschrijving in E-golf4U open. Mocht het uiteindelijk niet lukken om je in te schrijven voor de categorie waar je graag aan wilt deelnemen, neem dan contact op via de e-mail met de wedstrijdleiding.

De WECO wenst iedereen veel succes toe.

Terug naar nieuws.