Marshals gezocht

Marshals gezocht

Marshals gezocht

30 november 2021

Het afgelopen jaar bestond de marshalcommissie uit 25 leden (dames en heren) die van 1 april tot 1 november dagelijks een marshal in de baan hebben geleverd.

Met een pool van 25 vrijwilligers, draait een marshal ongeveer 1 keer per maand een dienst van 9 uur ‘s ochtends tot plusminus 16.00 uur. Bij grote, langdurige wedstrijden is de aanwezigheid niet vereist omdat de wedstrijdleiding dan de marshaltaken grotendeels overneemt. Als waardering voor deze inzet krijgt de marshal van de dag een lunchbon en enkele consumptiemuntjes.

Door het vertrek van een aantal marshals zoeken wij voor het nieuwe seizoen nieuwe marshals. We willen namelijk graag een pool houden van minimaal 25 marshals.

Het doel van een marshal is het bevorderen van goed en efficiënt baanverkeer, handhaving van de etiquette en toezicht houden op het juiste baangebruik en de oefenfaciliteiten. Daarnaast is een marshal gastheer of gastvrouw van de club voor de leden èn voor greenfeespelers. Met name deze laatste taak is de leukste. Je leert clubleden bij naam kennen en een gezellig praatje met greenfeespelers is belangrijk want we willen graag dat ze nog eens terugkomen om te spelen. De marshals ondervinden hiervoor veel waardering.

Een marshal beschikt over een buggy waarmee hij of zij snel door de baan kan. Vaak helpen ze dan bij het zoeken van een achtergelaten club, maken een praatje met wandelaars die van onze baan genieten en wijzen golfers zo nodig op het verkeerd toepassen van de regels. Alles natuurlijk op een prettige wijze. De marshalbuggy is uitgerust met een EHBO-doos en een AED (automatische externe defibrillator/een hartstarter). In het voorjaar wordt er voor de marshals een (gratis) cursusavond georganiseerd om de AED goed te leren gebruiken. Het mooie van zo’n AED is dat deze zelf instructie geeft wat te doen zodra u hem aanzet. Eigenlijk is dit niet moeilijk.

Heeft u zin in deze leuke vrijwilligersfunctie? Het is een functie binnen de vereniging zonder veel vergaderen maar met een groot sociaal aspect. Ziet u op tegen de duur van zo’n dienst dan is er mogelijk een oplossing te vinden door met een “maatje” deze dienst structureel of incidenteel te splitsen.

Wij heten u graag van harte welkom. Voor informatie en het aanmelden, zoek dan contact met:

Rynk van der Woude, voorzitter, 06-12310999, rynkvanderwoude@ziggo.nl

Jan Veldhuis, secretaris, 06-51345142,  jveldhuis30@gmail.com

Terug naar nieuws.