Nestkastrondes

Nestkastrondes

Nestkastrondes

30 november 2022

Donderdag 24 november hebben Paul Frankena en Arnold van der Goot hun jaarlijkse nestkastronde gemaakt.
Het doel ervan is de bewoonde nestkastjes te ontdoen van nestmateriaal om ze weer geschikt te maken voor nieuwe bewoning.

Van de 56 kastjes die ze op en rondom onze baan hebben opgehangen zijn er dit jaar 8 kastjes om uiteenlopende redenen niet bewoond geweest, ofwel 16%. Van de 84% die wel bewoond is geweest, hebben ze kunnen vaststellen dat het overgrote deel tot de mezenfamilie behoort, pimpel en koolmees.

Alles is weer klaar voor het nieuwe jaar en we hopen weer veel vogelgezinnen te mogen ontvangen.

Terug naar nieuws.