Nieuws van de hoofd greenkeeper

Nieuws van de hoofd greenkeeper

Nieuws van de hoofd greenkeeper

2 juli 2020

Dag allemaal,

Laat ik beginnen met eenieder heel hartelijk welkom te heten op de baan, nu deze na de “coronasluiting" al weer een tijdje open is. Dit is uiteindelijk waar wij  greenkeepers, het werk voor zijn bijven doen, dat die baan weer bespeeld wordt.

De baan
Er is in het afgelopen halfjaar veel werk verzet op en aan de baan. Naast het reguliere werk ter voorbereiding op het seizoen werden ook de oranje afslagplaatsen alsmede een 10-tal bunkers als renovatieproject “opgeleverd”.
Het was mede door de weersomstandigheden niet een eenvoudige klus om de baan in conditie te krijgen. Het heeft ons wederom geleerd dat je soms geduld moet hebben en dat het beoogde resultaat niet altijd als een oprapertje te behalen is, of in golfjargon dat je niet altijd par scoort. Overall ben ik nu wel tevreden over de baan, maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat de fairways toch wat achterblijven. De opgelopen schade van de achter ons liggende droge jaren wil ondanks het gebruik van zgn. wetting agents en cultuurtechnische maatregelen maar niet herstellen omdat het te lang te droog is. De goede grassen kunnen we daardoor niet meer in stand houden en glijden we langzaam af naar nog meer open plekken met onkruid en andere narigheid als gevolg.
Nu de hoofdleiding van ons beregeningsysteem vanwege ouderdom de komende jaren vervangen dient te worden, zijn we op dit moment aan het onderzoeken hoe we bij het vervangen hiervan de installatie middels fairwayberegening kunnen opwaarderen.

Personeel
Ik ben blij te kunnen zeggen dat we door het aantrekken van twee nieuwe greenkeepers nu op de zo gewenste bezetting zitten zodat we hele hele jaar door op en rond de baan te kunnen werken en wat dat betreft eruit te kunnen halen wat er in zit. 
Arjen Lok en Jorren Veenstra zijn tijdens de voorbereiding van het seizoen begonnen bij onze club. Voortkomend uit het leerbedrijf - wat we tegenwoordig ook zijn - komt ook Jacob Aize Bouma. Na eerst een stage bij ons te hebben gelopen, krijgt hij per 1 juli  een proefplaatsing om op termijn, wanneer Sikke Veenstra met pensioen gaat, zijn taken over te nemen. Zij zullen zich later allen voorstellen. Daarnaast kan ik vertellen dat onlangs onze collega Marnick van der Wal geslaagd is voor de greenkeepers cursus, proficiat!

Werkzaamheden komende tijd 
Wat gebeurt er achter hole 6? Met de tijd van vakantie houden die nu komen gaat, zal de meeste tijd besteed worden aan regulier werk zoals het maaien, beluchten, bezanden, beregenen ed.
Intussen hebben we even een flitsactie moeten uitvoeren achter hole 6. Er was teveel grond rondom de bomen uitgereden waardoor de wortels geen lucht meer kregen. De overtollige grond wordt nu gebruikt om de bospaden mee op te knappen.
Verder zijn we nu ook al bezig met het voorbereiden van het werk na de zomer, contacten leggen, keuzes maken in investeringen en offertes aanvragen bij aannemers voor bijv. het waterproject bij hole 6. 

Maar eerst gaan we vakantie houden. Ik zou zeggen, blijf gezond en geniet van golf, de baan en de mooie natuur die we hebben.

Met vriendelijke groet,
Richard Ferdinands, hoofd greenkeeper

Terug naar nieuws.