Old Granddadwedstrijd

Old Granddadwedstrijd

Old Granddadwedstrijd

2 januari 2018

Gewaardeerde Old Grand Daddies,

De jaarlijkse Old Grand DAD clubwedstrijd vindt in 2018 plaats op 23 mei. Joost de Vries, volgt mij op als Consul van deze club. Hij zal tzt nog nader berichten over deze dag.

Suggesties over eventuele projecten met betrekking tot sport en beweging voor jeugdige mensen met beperkingen, waarvoor een donatie door onze vereniging passend zou zijn,
blijven zeer welkom.

In 2019 vindt de regionale plaats op onze club en het zou prachtig zijn indien dan een cheque zou kunnen worden overhandigd aan een instantie die zich op dit terrein verdienstelijk maakt.
We vragen alle leden te willen nadenken, we horen graag suggesties.

Mede namens Joost de Vries, Hans de Bruin