Onderhoud aan de baan in november

Onderhoud aan de baan in november

Onderhoud aan de baan in november

De wintertijd is weer ingegaan. Dit ging gepaard met storm en met een voor de tijd van het jaar (te) hoge temperatuur. Sluiten we hiermee de oktobermaand af en komt er een eind aan het onbestendige weerbeeld wat de afgelopen periode zo typeerde?

Het weer was van grote invloed op de baangesteldheid. Wat betreft de uitvoering van het najaarswerk aan de baan kunnen we wel stellen, dat we door het weer en de tijd zijn ingehaald. Gelukkig konden we de greens nog wel bezanden. Ander werk, zoals sloten opschonen en het vertidrainen van greens en fairways, is uitgesteld totdat de bodem weer wat is opgedroogd.

In de maand november zitten we in de tijd van het bladblazen, wintergreens gereedmaken, terrasmeubilair opruimen e.d. en waarschijnlijk ook met schoonmaken van de maaimachines. De ervaring leert dat de grasgroei vanaf dit moment sterk afneemt. Het laatste gras in de rough gaat ook dit jaar weer door “de schapen van Paramoudra” afgevreten worden.

Voor het opstellen van een planning voor de komende wintermaanden met de te onderhanden nemen projecten is het nu nog te vroeg, later meer hierover. Eerst deze maand de ALV en de begrotingsronde voor volgend jaar. We hopen natuurlijk op uw instemming om ook volgend jaar te kunnen blijven werken aan verdere verbetering en verfraaiing van onze baan.

Richard Ferdinands.