Oplevering beregeningsinstallatie

Feestelijke oplevering van de nieuwe beregeningsinstallatie

Feestelijke oplevering van de nieuwe beregeningsinstallatie

2 mei 2022

Feestelijke oplevering van de nieuwe beregeningsinstallatie

Op 3 oktober vorig jaar startte aannemer Beregeningservice Nederland (BSN) met dit omvangrijke project die eindelijk op donderdag 14 april voltooid is.

Na ruim zes maanden kon de feestelijke oplevering en ingebruikname van de nieuwe beregeningsinstallatie plaatsvinden bij de greenkeepersloods cq bij hole 12. Aanwezig waren de greenkeepers, de Baancommissie, het Bestuur, Geo-coördinator en uiteraard de mannen van BSN.
Huub van de Mijle, de nieuwe voorzitter van de Baancie, bedankte iedereen die betrokken is geweest bij dit project voor hun inzet. Niet alleen de greenkeepers werden bedankt maar in het bijzonder de mannen van BSN die verrast werden met een presentje.

De openingshandeling werd uitgevoerd door de vertrekkende voorzitter van de Baancie, Peter de Wilde. Hij wilde pas stoppen met zijn vrijwilligerswerk als de beregening opgeleverd was. Dus dit was voor hem een extra bijzonder moment. Onder luid gejuich en applaus zorgde hij er voor dat middels een klik op de app op de telefoon een achttal fairwaysproeiers tegelijkertijd aan gingen. Tevreden en blij over de goede werking konden de champagneflessen ontkurkt worden.

Topbaan
Met deze nieuwe installatie zetten we als golfclub opnieuw een stap vooruit in de ontwikkeling van de topbaan die we willen zijn. We kunnen nu op de fairways de grasplant van water voorzien. Met ondersteuning van Toro/Jean Heybroek is er een plan van eisen opgesteld waarbij de capaciteit van de pomp (de diameter en traject van de ruim 9000 meter aan polyethyleenleiding) nauwkeurig is afgestemd.

Wees wijs met water
Met het aanbrengen van 152 fairwaysproeiers die single head - elke sproeier apart - zijn aan te sturen en een nieuwe beregeningscomputer in de loods, kunnen we op elke plek de wenselijke hoeveelheid water geven. Dit is belangrijk in verband met duurzaamheid. Het uitgangspunt is en blijft dat we ook als golfclub verstandig met water omgaan.

Maximale groei versus optimale kwaliteit
De beregeningsstrategie is er op gericht dat we niet streven naar maximale groei van het gras, maar naar optimale speel- en graskwaliteit (deficit irrigation).

Bij de nieuwe bronput is ook een watermeter geplaatst zodat we inzicht kunnen geven over de verbruikte waterhoeveelheden.

Kortom, met deze nieuwe beregeningsinstallatie zijn we klaar voor de toekomst!

Richard Ferdinands,
hoofdgreenkeeper

Terug naar nieuws.