Opnieuw geslaagd voor GEO-certificering

Opnieuw geslaagd voor GEO-certificering

Opnieuw geslaagd voor GEO-certificering

30 oktober 2020

Opnieuw geslaagd voor GEO-certificering

Golfclub Lauswolt heeft voor de derde keer op rij (1e keer 2014, 2e keer 2017 en nu 2020) het GEO-certificaat verdiend. De Golf Environmental Organization is ontwikkeld om golfbanen te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit GEO-ecolabel is een bewijs dat onze golfclub hard werkt aan een groene, gezonde en duurzame golfomgeving.

Vanuit de GEO-foundation ontvingen we de volgende mooie woorden:
Paul van Kan, GEO accredited Independent Verifier:
De audit is zeer goed voorbereid door een team van zeven betrokken leden die tezamen professionaliteit uitstralen waarbij alle kennisvelden gedekt zijn. Het draagvlak voor duurzaam beleid en management binnen de club is groot en ook de hoge mate van zelfredzaamheid is een compliment waard.”

Richard Allison, Manager – GEO Certified (Facilities):

“We’re delighted to confirm that Golf & Country Club Lauswolt has successfully achieved GEO Certified®. Many congratulations to you all and the team for your outstanding work in fostering nature, conserving resources and supporting the community”.

Hieronder een kleine greep uit onze duurzame voorbeelden:
->Drivingrange: aangepaste verlichting i.v.m. vleermuizen. Geen masten maar bodemlicht en gebruik gemaakt van vleermuisvriendelijk 'warm' licht. Met het plaatsen van zonnepanelen op het dak wekken we zelf een groot deel van onze stroomvoorziening op.

->Respect voor historie van het gebied:
herstel historische lanen vrijwel gereed, bomen slaan goed aan ondanks droge jaren;
historisch rondeel ontdekt en hersteld met koningslinde en voorzien van klein infobord;
Walle: historische waterscheiding zichtbaar gemaakt door herplant beukenlaan;  beukenlanen ten noorden, eikenlanen ten zuiden van Walle.

->Vernatting in winter versus verdroging in zomer vraagt om evenwicht en dat blijft lastig. Bodem van oude voedselrijke holes wordt bijvoorbeeld verbeterd door minder mest en meer bezanden.

->Regelmatig handmatig verwijderen onkruid op de fairways door leden. Knoflookextract op tees om engerling dieper in de bodem te houden.

->Minder beregenen vanaf 2015 heeft weg vrij gemaakt naar afbouw chemische gewasbescherming; Laatste jaren geen chemische middelen gebruikt.

De audit die in augustus werd uitgevoerd door een onafhankelijke expert, betrof een veel bredere scope dan de voorgaande audits. Waren die eerder vooral gericht op duurzaamheid, nu werd breder beoordeeld: Natuur, Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Veel voorwerk werd gedaan met het invullen van het NGF “on Course panel”, een uitgebreide vragenlijst/checklist. Mede door het Covid-19 virus is de bredere informatie naar de leden m.b.t. het GEO–beleid nog wat achter gebleven. We hopen daar de komende tijd meer aandacht aan te kunnen geven.

Maar onze golfclub mag trots zijn en dat ook uitstralen dat we deze mijlpaal behaald hebben. Met speciale dank aan Richard (extra veel werk verzet), Thom, Tabe, secretariaat, Sybolt en Peter de W.

Wilt u het hele rapport lezen, klik dan verder.

Namens GEO coördinator,
Dick Koorn

Terug naar nieuws