Overlast in de baan

Overlast in de baan

Overlast in de baan

31 oktober 2023

De graafwerkzaamheden aan de vrijvers zijn klaar. Vanweg het slechte weer zijn de renovaties van de tees stilgelegd. We gaan er mee verder zodra het kan. 
Dit betekent wel dat de baan weer Q kan zijn. Houd de baanstatus in de gaten. 

Aanpassingen aan de baan in kader van het Masterplan MacKenzie & Ebert en in het bijzonder de renovatie van de tees.

In de ALV in 2022 is een schets gegeven van de aanpassingen aan onze baan. Deze zijn gebaseerd op aanbevelingen in het adviesrapport van het golfbaanarchitectenbureau MacKenzie & Ebert. Dat dit architectenbureau goed aan de weg timmert, bleek dit jaar weer uit de aandacht die de door hun geadviseerde aanpassing van hole 17 op Hoylake in Liverpool kreeg. Deze baan was dit jaar gastheer voor The Open Championship (een van de vier majors) dit jaar.

Uitbreiding waterpartijen
Afgelopen winter is op onze baan een aanvang gemaakt met de aanpassingen door onder andere snoeiwerkzaamheden op diverse holes en werkzaamheden aan de rand van de fairway zoals afschrapen van grond om heide te bevorderen. De totale uitvoering van het plan vergt echter meerdere jaren.

Komende winter zijn weer een aantal grote aanpassingen gepland zoals de uitbreiding van waterpartijen (tussen hole 5 en 6 en tussen hole 5 en 15) en het creëren van meer heide in de carry (de ongemaaide rough tussen de afslagplaats en de fairway) van bepaalde holes.

Renovatie tees
Aangezien bij het uitbreiden van de waterpartijen grond vrij komt, zullen we de komende winterperiode ook meteen starten met de noodzakelijke renovatie van een aantal tees.
Veel tees dienen beter uitgevlakt te worden en bepaalde tees dienen beter uitgelijnd te worden zodat ze beter gericht zijn op het midden van de fairway of green. Van die situatie maken we gebruik om aanpassingen aan de tees te plegen die de baan nog mooier of uitdagender maken conform het advies van MacKenzie & Ebert.  De kosten van deze renovatie blijven relatief beperkt door de renovatie grotendeels in eigen hand te houden en gebruik te maken van de vrijkomende grond uit de waterpartijen.

Planning
We zijn op 16 oktober van start gegaan met de graafwerkzaamheden aan de vijvers en de voorbereidingen voor de aanpassing van een aantal tees. 
Hierdoor is de baan Non-Q geworden. We zijn zeker tot 20 november bezig met de werkzaamheden.
Ook daarna zullen de greenkepers nog heel druk bezig zijn met aanpassingen, maar die hebben voor het spel veel minder invloed en de baan zou dan weer qualifying kunnen zijn.

Wijzigingen aan de tees in hoofdlijnen
De wijzigingen aan de tees die we hieronder schetsen, hebben we in de afgelopen periode aan een vijftigtal leden voorgelegd, waarop we heel veel en ook zeer grondige reacties hebben ontvangen. Deze reacties hebben ons geholpen onze plannen verder aan te scherpen. Waarvoor heel veel dank.

Gezien de hoeveelheid werk zullen met name de tees waarbij veel grondverzet aan de orde is deze winter aangepakt worden. Dit betreft hole 2, 4, 6, 12, 13, 15 en 16.

De renovatie van de overige tees is gepland voor de winterperiode van 2024-2025.
De hieronder genoemde lengte-aanpassing gaat over de gehele renovatie, dus inclusief de winterperiode 2024-2025.

Witte tees
De lengte van de baan gespeeld vanaf wit zal circa 53 meter toenemen met name door de tee op hole 15 en 16 iets naar achteren te verplaatsen.

Gele tees
De lengte van de baan gespeeld vanaf de gele tees zal circa 13 meter toenemen. De grootste verandering is dat hole 16 vanaf geel circa 20 meter langer wordt. Kleine veranderingen op andere holes zijn er met name om het verschil met wit en blauw iets te vergroten en om ruimte voor een eigen markeringspunt voor blauw te creëren.

Blauwe tees
De lengte vanaf de blauwe tees zal circa 23 meter afnemen. We maken gebruik van deze situatie om met  name de blauwe tees meer een eigen plek te geven. Nu staan de blauwe tees ofwel bij de gele tee of bij de rode tee. Door de blauwe tee vaker een eigen plek te geven, denken wij een beter alternatief te bieden voor de speler die geel net te lang vindt of meer uitdaging zoekt ten opzichte van rood.

Rode tees
De lengte vanaf de rode tee neemt af met 75 meter waardoor het verschil met blauw iets groter wordt en meer spelers vanaf rood de kans krijgen een hole in par of bogey te spelen. Het betreft wijzigingen op hole 1, 2, 3, 8, 9, 13 en 17.

Oranje tees
De oranje tees zijn pas een paar jaar geleden aangelegd en zijn dan ook nog in goede conditie. Daar hoeven we de eerstkomende jaren nog niets aan te doen.

Specifieke punten

Verhogen tees en blenden in het landschap
De grond die vrijkomt uit de nieuwe waterpartijen wordt deels gebruikt om een aantal tees uit te breiden in de lengte of in de breedte. Hierdoor komt er ruimte voor een plek waar in de winter vanaf geslagen kan worden zonder dat we daar in het seizoen last van hebben. Maar ook om de speelschade vanwege de grotere druk op de baan, beheersbaar te houden.
Daarnaast zal de vrijgekomen grond gebruikt worden om een aantal tees iets te verhogen. Bij het creëren van hoogteverschillen tussen tees wordt het landschappelijk aanzicht meegewogen. De hoogteverschillen blijven beperkt. Ook is de hoeveelheid grond die vrijkomt natuurlijk niet enorm en wordt die ook aangewend om bepaalde oneffenheden in de baan op te lossen.
Het verhogen van tees betreft: hole 1 blauw, 2 geel (verbreden), 3 blauw, 4 rood (geel juist iets lager), 7 wit, 8 wit, 12 wit, 13 wit, geel en blauw, 15 wit en 16 wit en geel.

Hole 2 Rododendrons
Er zijn vragen gekomen over het verwijderen van de rododendrons op hole 2. De rododendrons zullen zorgvuldig verplaatst worden naar andere delen op de baan, waaronder hole 18. Achter de huidige rij rododendrons staan al andere rododendrons, dus wij denken dat de hole hierdoor niet minder aantrekkelijk wordt en we wel het benodigde licht en lucht voor de tees verbeteren. Nog belangrijker is dat we de tees iets kunnen verbreden om de speelschade beter beheersbaar te houden.

Verlengen hole 16
Er zijn voorstanders van een lange par 4 zoals dat vroeger was en waardoor de par weer 72 zou worden. Mede naar aanleiding van het Masterplan is echter gekozen voor het verlengen van de hole van met name de witte tee en beperkt voor de gele en blauwe tee.
Met de aanpassingen aan deze hole in het verleden is dit een van de mooiere holes op onze baan geworden en met de aanleg van de bunkers ook echt als een par 5 ingericht.
Het feit dat het pad voor de spelers vanaf de witte tee in spel komt, is een belangrijk aandachtspunt. Het zicht op wandelaars of fietsers dient verbeterd te worden. Daarbij wordt nagedacht over aanvullende maatregelen om de veiligheid te borgen.

Niet omwisselen hole 9 en 18
Na een uitgebreide rondgang en analyse van de consequenties van het wisselen van de holes 9 en 18 zijn we tot de conclusie gekomen dat het toch niet verstandig is deze holes te wisselen. Er was al geen grote meerderheid voor het wisselen van deze holes. Ook is de loop van hole 17 naar de huidige hole 9 lastig (tussen de tees van de huidige hole 18 door of over het zandpad), maar belangrijker is dat er vanaf hole 8 geen goede loop te creëren is naar de huidige hole 18.
Rechts van de green van hole 8 is de grond te nat. De grond daar ophogen kan niet zonder dat de green ‘opgesloten’ wordt en het water dat juist naar rechts afloopt, de green niet af kan.
Het alternatief een pad links van de green vraagt of onnodig omlopen (bijv. over het wandelpad tussen beide holes) of komt uit links van de huidige hole 18, wat we visueel niet willen. Paden willen we juist zoveel mogelijk uit zicht houden.

Tot slot
Al met al zult u dus de komende winterperiode te maken krijgen met veel werkzaamheden aan de baan. We streven er naar om de overlast zo veel mogelijk te beperken, maar overlast helemaal voorkomen lukt helaas niet. Zeker niet in de periode van 16 oktober tot 20 november.
We hopen hierbij op uw begrip en vertrouwen er op dat de baan er uiteindelijk mooier en beter van wordt.

De baancommissie

Terug naar nieuws.