Robotballenraper

Robotballenraper

Robotballenraper

22 december 2022

Jarenlang heeft wijlen Rienk in weer en wind ervoor gezorgd dat de ballen op onze driving range geraapt en gewassen werden. Sinds enige jaren wordt deze klus hoofdzakelijk door assistent greenkeeper Jakob uitgevoerd. Op onze range worden in het seizoen naar schatting ongeveer 9.000 ballen per dag geslagen.

Vanaf begin volgend jaar zal het vertrouwde beeld van de rode tractor met daarvoor de ballenraper grotendeels uit het beeld verdwijnen. Het rapen van de ballen en het maaien van de driving range zullen worden overgenomen door robots van Belrobotics. 

De BallPicker is volledig elektrisch en kent naast de noodzakelijk oplaadmomenten geen pauzes. Op de drukste momenten op de drivingrange raapt hij zoveel mogelijk op de plaatsen waar de meeste balletjes liggen. Zo heeft hij snel zijn capaciteit van ongeveer 350 ballen bereikt. Op de kalmere momenten pakt hij de rest van het veld mee en als alles volgens planning gaat, is de driving range de volgende ochtend vrij van golfballen.

Als de Ballpicker zijn buikje vol heeft, stuurt hij richting de DropPit. Deze door VDB Technics ontwikkelde 'put' heeft een laadpunt voor de Picker en een rooster waarboven de Picker zijn inhoud laat vallen. De balletjes zakken door het rooster en glijden richting de wasinstallatie welke ook direct in de put verwerkt is.

In het driving range gebouw schakelt de verzamelbak dan automatisch in en deze wordt vacuüm getrokken. Door het vacuüm worden de ballen na de bewassing via een buis van de put naar het driving range gebouw gezogen. Als de sensor in de verzamelbak alle balletjes geteld heeft die de put verlaten hebben, wordt het vacuüm gesloten en gaat de klep onderaan de bak open om de ballen in onze vertrouwde ballenbak te laten vallen.  

Ondertussen gaat het broertje van de BallPicker rustig door met zijn taak. De BigMow (zeg maar een uit de kluiten gewassen robotmaaier) trekt zijn baantjes zoals de robot bij je thuis ook doet. Ook deze neemt soms even rust om op te laden.

De combinatie van de twee robots en de put hebben een flink aantal voordelen:

  • minder gebruik fossiele brandstoffen
  • minder onderhoud
  • geen vuil en wateroverlast meer in driving range gebouw
  • meer ruimte voor lockers in driving range gebouw
  • vrijgevallen uren bij het greenkeepers team om de kwaliteit van onze golfbaan nog verder te verbeteren
  • constante aanvoer van rangeballen - geen lege bak meer
  • door lichtere machines minder verdichting van grasveld - hierdoor verbetering kwaliteit gras en minder ingeslagen rangeballen
  • moving targets op de driving range (geen probleem hoor - ze kunnen tegen een stootje)
  • hopelijk door goed raap patroon minder diefstal van rangeballen

Ook hebben ze een leuk filmpje om erbij te plaatsen.
Klik voor het filmpje

Sportieve groetjes,
namens de baancommissie,

Jurjen Eerdmans

Terug naar nieuws.