Schade aan de baan

Schade aan de baan

Schade aan de baan

11 september 2020

In de baan is op diverse plaatsen schade ontstaan aan tees, fairways en voorgreens. Deze schade wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door dassen (is een beschermde diersoort), die op zoek zijn naar engerlingen (de larven van een aantal keversoorten).

Deze schade was moeilijk te voorspellen en als ze zich voordoet moeilijk te bestrijden. De ernst van de schade neemt nu ook toe. Met name op de greens en voorgreens van hole 13 en 16 dreigen de dassen steeds verder toe te slaan.

Het is daarom dat wij hebben moeten besluiten om s’ nachts deze gebieden af te sluiten met afrastering. Vanaf 18 uur in de namiddag tot s’ochtends 8 uur de volgende dag wordt een een zogenaamd flexnet met stroom rondom deze gebieden geplaatst.
Op dat moment is er op deze holes een wintergreen. De baan is daardoor non Q op deze tijden. Deze afrastering zal voorlopig gedurende de komende drie weken van kracht zijn waarna evaluatie volgt.

Het spijt ons dat wij tot deze maatregel hebben moeten besluiten en rekenen op ieders begrip. Het greenkeepersteam doet z’n uiterste best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.