Slotdag dames

Slotdag dames

Slotdag dames

27 oktober 2022

Een datum kun je kiezen, het weer niet. Ieder krijgt wat hem toekomt zullen we maar denken!

De laatste wedstrijd van dit golfseizoen speelden we op 25 oktober en wat was het een prachtige dag met enthousiaste dames.
We hadden gelukkige prijswinnaars maar vooral ook veel enthousiasme omtrent de heerlijke lunch die grotendeels door de commissie aan de dames werd aangeboden.

Na de prijsuitreiking werden de dames van het secretariaat bedankt net als de crew van Thom-Gabie. Onze greenkeepers konden nu een keer merken dat hun inzet gewaardeerd werd want bij hun ochtendkoffie werden ze door de damescommissie getrakteerd op een lekker stuk gebak. Het werd door allen ervaren als een aangename verrassing, dus commissies ……

Een mooie dag om op terug te kijken. We stoppen natuurlijk niet met onze wekelijkse damesdag. We gaan dit najaar gewoon door.  

Groeten namens de damescommissie,
Maria Roosma

Terug naar nieuws.