Starterspakket uitgelegd

Starterspakket uitgelegd

Starterspakket uitgelegd

20 februari 2023

Wilt u met een startende golfer die nog in het starterspakket zit door de baan? Weet dan hoe het starterspakket werkt. 

Voor onze startende golfers heeft de Golfschool, het secretariaat, de nieuweledencommissie en de ret/hcp- commissie een mooi starterspakket samengesteld. In zes maanden tijd zetten ze diverse stappen met als doel om een handicap te behalen. Dus geen korte cursus waarmee we de starters na een paar dagen in de war achter laten. Een startende golfer herkent u aan het oranje label.

In het kort is dit de volgorde van het starterspakket:

1.Tien groepslessen onder leiding van Tim de Vries.
Deze lessen zijn flexibel in te plannen door de starter zelf en worden op vrijdag of zaterdag georganiseerd. 

2.Onbeperkt oefenen door de starter op de driving range. We raden minimaal een uur per week aan.

3.Regelles op de golfclub bij de Ret/hcp-commissie.
Deze vindt ongeveer 1 keer per maand plaats. De starter kan zich hier zo snel mogelijk voor aanmelden.

4.Een week na de regelles wordt een regelexamen afgenomen, ook weer op de golfclub door de Ret/hcp-commissie. 

5. Na het behaalde regelexamen kan meteen de baanverkenningsronde met de Ret/hcp-commissie ingepland worden.

6. Als het examen is gehaald en de baanverkennningsronde heeft plaatsgevonden, geeft de pro na een aantal lessen toestemming om mee te doen aan de oefenrondes. Deze vinden iedere zaterdagochtend om 9 uur plaats onder begeleiding van de pro of een vrijwilliger van de nieuweledencommissie.

7.De starter krijgt van het secretariaat een 9holesrondekaart die voor iedere oefenronde afgetekend wordt.
Na een aantal rondes kunnen de scores genoteerd worden. Uiteindelijk wordt een handicap gehaald als op 9 holes 19 stableford punten zijn gelopen. 

Aandachtspunten:
Startende golfers zijn nog geen lid van onze club en kunnen daarom niet onbeperkt door de baan. Ze gaan tijdens het starterspakket 10 keer alleen onder begeleiding van de pro of een vrijwilliger van de nieuweledencommissie door de baan.

Op onze website onder Golfschool is de kalender met de activiteiten voor de startende golfers te vinden. Met een persoonlijke inlog komen starters in hun eigen 'dossier' terecht waarin alle stappen die ze moeten zetten nog eens uitgelegd worden.

Wilt u ook een handje helpen en een keer (of een paar keer) met een startende golfer door de baan? Meld u zich dan bij de nieuweledencommissie via Trijnie Kol, 06-29 08 92 31. U kunt niet met een startende golfer door de baan voor u zich heeft gemeld!