Stilstand betekent achteruitgang

Stilstand betekent achteruitgang

Stilstand betekent achteruitgang

29 oktober 2021

Onze golfclub heeft zich sinds haar oprichting altijd gekenmerkt door ontwikkeling. En kijk eens waar we gekomen zijn door inzet van ons allen!

We zijn een 18 holes topbaan in Noord-Nederland, ja in Nederland, geworden en daar zijn we trots op. Tegelijkertijd schept dit verplichtingen en verwachtingen. Daarom willen we met onze baan weer een volgende stap zetten. Steeds meer en ook betere spelers verdienen een baan die bij hun niveau blijft passen. 

Afgelopen week hebben we onze baanarchitect Martin Ebert samen met zijn collega Mike Howard (van Mackenzie & Ebert, International Golf Course Architects) op bezoek gehad. Daaraan voorafgaand hebben we leden uitgenodigd om mee te denken over de verdere ontwikkeling van onze baan. Dat heeft geresulteerd in zo’n 20 inzendingen met suggesties wat er aan de baan zou kunnen verbeteren. Al jullie opmerkingen zijn aan Martin en Mike meegegeven. Zij zullen nu eerst een rapport met bevindingen, mede met de gedane suggesties van de leden, uitwerken. Zodra dit rapport binnen is, zullen wij het op de website publiceren. Het is de bedoeling dat de architect daarna een concreet aangepast baanplan met visualisaties maakt.

Wij houden jullie op de hoogte.

Hartelijke groet,
de Baancommissie

 

Terug naar nieuws.