Toelichting conditie van de baan

Toelichting conditie van de baan

Toelichting conditie van de baan

20 mei 2020

Ondanks dat er 8 weken niet gespeeld is, is de conditie van de baan minder dan we hadden gehoopt. De reden hiervan willen wij graag toelichten.

Het is een extreem droog voorjaar geweest, waardoor het gras nauwelijks groeide. Er is tijdens de droge periode in maart en april daarom bewust - en in overleg - bijna niet gemaaid. Dit om te voorkomen dat we op de fairways, vanwege nog verdere uitdroging, helemaal geen gras over zouden houden. De baan heeft zich ook nog niet kunnen herstellen van de droge jaren 2018 en 2019.
De tees en greens worden beregend, de fairways maar beperkt. Het waterverbruik voor de beregening van tees en greens is in de eerste maanden van 2020 al bijna 3 x zo hoog als in dezelfde periode in 2019. Het beleid voor onze baan blijft streven naar een jaarrond optimale kwaliteit. Echter de baanconditie is een momentopname en wordt niet alleen bepaald door beheer maar ook zeer zeker door omstandigheden.

Zoals bekend, is onze golfclub GEO-gecertificeerd. Dit betekent dat we geen herbiciden/pesticiden gebruiken (deze worden ook op korte termijn in heel Nederland verboden voor alle sportvelden). Daarom is in deze “coronaweken" van de nood een deugd gemaakt. Door veel enthousiaste leden zijn meer dan 200 manuur arbeid in de baan gestoken en is onkruid handmatig verwijderd, de ontstane gaten opgevuld en opnieuw ingezaaid. We hopen nu op regen zodat het gaat kiemen.

Wat betreft de greens is het nu de tijd dat de larven van de langpootmug uitkomen, emelten genaamd. Die graven zich in de greens naar boven wat zorgt voor vele gaatjes en onregelmatigheden in de greens. In de huidige en toekomstige tijd zijn deze steeds moeilijker te bestrijden. Door deze emelten is de kwaliteit van de greens op dit moment niet zoals we dat graag zien, terwijl ze juist in de winter zo goed en mooi bespeelbaar waren. De verwachting is dat door intensief te bezanden, de gaatjes binnen korte tijd weer zijn verdwenen.

Naast het normale reguliere onderhoud van de baan hebben de greenkeepers oranje tees aangelegd – ze zijn deels klaar - en bunkers hersteld.
Gedurende de coronaperiode werkte ons greenkeepersteam met 50% bezetting, dit om de huidige financiële tegenslagen enigszins te compenseren en om ontslagen te voorkomen.

Wat de toekomst betreft, zullen banen met dit Nederlandse zero-pesticide gebruik er in de toekomst anders gaan uitzien. We hopen dat we met de “onkruid-verwijderen-actie" het onkruid voorlopig redelijk in bedwang kunnen houden.
Door de toenemend droge zomers en nu ook het voorjaar, kan het toch nodig zijn een fairwayberegeningsinstallatie aan te leggen. Dit zal van de club wel een grote investering vergen en leiden tot veel waterverbruik.

Ondanks dat het recente mooie weer heerlijk is, hopen we toch op meer regen de komende weken.

Met vriendelijke groet,
de Baancommissie