Update baancommissie

Update baancommissie

Update baancommissie

27 januari 2023

Uw Baancommissie heeft de laatste tijd een aantal personele wijzigingen doorgemaakt. Belangrijkste is het vertrek van Huub van der Mijle na zes jaar. Huub heeft jarenlang de rol van secretaris vervuld en het laatste jaar was hij onze voorzitter. Bij deze nogmaals hartelijk dank!

Nu is het hoog tijd om de nieuwe Baancommissie even voor te stellen: van links naar rechts, Jurjen Eerdmans, Petra Dolman en Ed van’t Westende. 

Samen met hoofdgreenkeeper Richard Ferdinands en zijn team zijn we druk bezig onze golfbaan nog mooier én beter te maken. Naast de voorstellen zoals baanarchitect Martin Ebert die vorig jaar heeft gedaan, gaan we ook een aantal verbeteringen implementeren die zijn gekomen vanuit onze club. De hoofdlijnen hiervan zijn op de recente ALV gepresenteerd.

Dit gehele plan van aanpak is ondertussen vertaald naar gedetailleerde plannen waar we de komende jaren aan gaan werken. Deze werkzaamheden zullen voornamelijk in de wintermaanden plaatsvinden.
In grote lijnen betekent dat voor het winterseizoen van 2022 en 2023 diverse heide- en boswerkzaamheden (meer licht én lucht naar de belangrijke plekken op onze golfbaan), en in de winter van 2023 en 2024 zullen er uitbreidende vijver werkzaamheden en diverse tee-verbeteringen plaatsvinden. Dit alles toewerkend naar een update van de course rating in de zomer van 2024.

In elke nieuwsbrief zullen we aandacht besteden aan de vorderingen. En als u als lezer bepaalde baanobservaties of verbeter-ideeën hebt, deel ze met één van ons. 

Samen op weg naar nog mooier én beter :-)!

Met groeten van de Baancommissie

Terug naar nieuws.