Verwijderen bomen

Verwijderen 'gevaarlijke' bomen

Verwijderen 'gevaarlijke' bomen

5 februari 2021

Als golfbaan/terreinbeheerder hebben we een zogenaamde zorgplicht voor de bomen die op ons terrein staan. Middels een driejaarlijkse VTA-inspectie (visual tree inspectie) en het daaruit volgend onderhoud geven we hier invulling aan.  Dit is om de risicobomen die een gevaar kunnen vormen in kaart te brengen en daar waar nodig maatregelen te treffen. Dit kan (preventief) onderhoud zijn door vormsnoei, het weghalen van takken of het terugsnoeien van boomkronen.

In sommige gevallen kan echter niet worden voorkomen dat bomen (gedeeltelijk) verwijderd moeten worden. Vooruitlopend op de volgende VTA-inspectie, hebben we al geconstateerd dat enkele volwassen eiken, beuken en fijnsparren de afgelopen droge zomers niet hebben overleefd.

Voorbeelden:
2 beuken in Kettinglaan van hole 17 naar 18,
4 eiken langs het bospad links van hole 14,
2 eiken langs pad hole 6 naar 7,
1 kastanje rechts green  hole 9,
3 eiken in het ronddeel bij hole 14,
4 eiken in Heemhoutsingel,
fijnsparren rechts tee hole 13.

Een boom wordt verwijderd wanneer: 

  • Deze geheel dood is
    of in onderstaande gevallen;
  • Het wortelgestel of de stam ernstig is aangetast door zwammen
  • De stam hol is geworden door rotting van binnenuit
  • De boom is aangetast door een ziekte. Bijvoorbeeld de letterzetter of kastanjebloedingsziekte. 

Aan de slag
In verband met de voor volgende week aangekondigde vorstperiode, die nodig is om dit werk met zo weinig mogelijk schade aan de bodem te kunnen uitvoeren, is er overleg met de Bosgroep geweest. Van der Wal Boomrooierij gaat in de week van 8 februari met een hoogwerker de greenkeepers assisteren dit werk uit te voeren.

Namens baancommissie,

Richard Ferdinands, Hoofd greenkeeper