Voortgangsbericht Nieuwbouw Driving Range

Nieuwbouw Driving Range

Nieuwbouw Driving Range

Voortgangsbericht Nieuwbouw Driving Range

Tijdens de laatst gehouden vergadering van de Stuurgroep op 13 september is aan onze architect/lid Auke de Vries het groen licht gegeven om de aanvraag voor de Omgevingsvergunning voor de nieuwbouw en verlichting op de driving range bij de gemeente Opsterland in te dienen.

De afgelopen tijd is het plan, dat geaccordeerd is in de Algemene Ledenvergadering, naar een definitieve versie gebracht waarin onderdelen zijn verfijnd en dieper doorgesproken waardoor er hier en daar geringe wijzigingen zijn doorgevoerd.

De voorbereidingswerkzaamheden die nodig waren voor de planologische procedure zijn afgerond en de stukken zijn ingediend.

Energie neutraal bouwen

Het bouwbesluit, dat onderdeel is van de vergunningsprocedure, vraagt om een berekening van de energie prestatienorm met het oogmerk dat zo energieneutraal mogelijk wordt gebouwd. Voor kantoor, lesruimte en toiletten is elektrische energie nodig voor verlichting, verwarming en ventilatie. Uitgerekend is dat met warmteterugwinning apparatuur en plaatsing van 26 zonnepanelen op het dak het gebouw aan de vergunningsvoorschriften zal voldoen.  Het opladen van buggy’s, overige installaties en het aanlichten van de driving range kan worden verzorgd door de rest van de zonnepanelen op het dak dat met het maximaal mogelijk aantal van 322 zonnepanelen wordt belegd (investeringsbedrag ca. € 80.000,--). Met plaatsing van dit grote aantal zonnepanelen verwachten we dat ook nog de helft van het elektrische energiegebruik van het clubhuis kan worden afgedekt.

SDE+ subsidie

De aanvraag voor deze subsidie op de aanschaf en installatie van zonnepanelen zal op

9 oktober (2e fase) worden ingediend en geeft 11 cent per opgewekte kWh per jaar, 15 jaar lang. Hierop wordt een verrekencorrectie in mindering gebracht die jaarlijks wordt vastgesteld en afhankelijk is van de stroomprijzenmarkt. De overheid heeft deze correctie voor dit jaar op 3,3 eurocent vastgesteld zodat het eerste jaar 7,7 eurocent daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Geschat wordt dat als wij in aanmerking komen voor deze subsidie (60 tot 80% kans) er gedurende 15 jaar jaarlijks ca. € 4.850,-- subsidie wordt uitgekeerd. De totale uitkering zal dan ca. € 72.750,-- bedragen en dekt dus bijna het te investeren bedrag voor het aanbrengen van de zonnepanelen. Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op de verwachte zonnestroom opbrengst van ca. 63.000 kWh per jaar. Afhankelijk van het weer kan dit variëren. De overheid betaalt jaarlijks uit op basis van de werkelijk opgewekte hoeveelheid stroom. De opbrengstcapaciteit / levensduur van de zonnepanelen wordt op zeker 25 jaar geschat. De directe bate voor de club is een lagere elektriciteitsnota.

Toewijzing gebeurt op volgorde van binnenkomst en correctheid van de aanvraag. Lukt het niet dan zal meegedaan kunnen worden bij de openstelling van de volgende tranche. Maar daar moet het nieuwe Kabinet nog over beslissen.

Contact met aanliggende bewoners

De voor de zomervakantie gehouden informatiebijeenkomst is goed verlopen. Het bestuur zal binnenkort een brief sturen naar deze bewoners met daarin antwoorden op vragen die tijdens de informatiebijeenkomst zijn gesteld. Tevens zal info worden gegeven over de verdere gang van zaken.

Vervolg

Verwacht wordt als alles zonder bezwaarschriften verloopt het vergunningtraject 6 maanden zal duren. In dat geval zal in maart ’18 de schop in de grond kunnen. Het bouw- en sloopplan / bestek is al voor 90% uitgewerkt. Tegen het eind van dit jaar zal aan 3 bouwbedrijven prijsopgaaf worden gevraagd voor de sloop- en nieuwbouwplannen. Dan is er ook meer duidelijkheid over het verloop van het vergunningtraject en de voor het volgend jaar geldende prijsontwikkeling in de bouw.

Terug naar het nieuwsoverzicht