Q-kaarten

Het nut van Q-kaarten

Het nut van Q-kaarten

25 januari 2023

Bevindingen van de RET/HCP-ocmmissie na twee jaar WHS (World Handicap Systeem)

Naar aanleiding van de jaarlijkse analyse van de WHS-handicaps van onze leden, constateren we dat er bij ons op de golfclub aan “cherry picking” wordt gedaan. Oftewel, de leden van onze golfclub kiezen er soms voor om alleen een Q-kaart in te voeren als ze een goede ronde hebben gespeeld, maar niet als ze een mindere score hebben behaald. De handicap die dan ontstaat, geeft op deze manier niet helemaal goed weer wat de handicap eigenlijk zou moeten zijn. 

Gevolg cherry picking 
Meer goede Q-rondes leidt tot een (irreële) verlaging van de hcp.
Natuurlijk kan het zo zijn dat, met name bij startende golfers, snel golfervaring wordt opgedaan wat leidt tot een adequate verbetering van de handicap. 

Het WHS van iedere golfer wordt berekend door het gemiddelde van de 8 beste scores van de laatste 20 ronden.
Spelers met een iets wisselvallig spel zullen een WHS hebben dat lager is dan hun meest voorkomende scorebereik. Een speler die consistent speelt, heeft een constante handicap, waardoor de kans groter is dat zij een prijs winnen in een wedstrijd met handicapverrekening. Verder zien wij dat de handicap na-ijlt bij spelers die snel opgaande of neerwaartse handicap-lijn vertonen.  

Een ander gevolg van cherry picking is het effect op de dagcorrectie. Deze dagelijkse (automatische) correctie van de playing conditions calculation (PCC) is bedoeld om bepaalde (weers)omstandigheden te corrigeren. De basis is de gemiddelde score per dag van alle gespeelde Q-rondes in heel Nederland. Dus als de slechte Q-kaarten niet ingevoerd worden, heeft dat invloed op de correctie en is dus ten nadele van degene die wèl een Q-kaart hebben ingevoerd .

NGF en Flags 
De RET/HCP commissie krijgt in het computerprogramma zogenaamde “flags“ van de NGF als bijvoorbeeld een speler: 

  • goede Q-rondes speelt (met vrienden) en slechte Q-rondes in wedstrijden
  • uitzonderlijk speelt
  • een snel opgaande/neerwaartse hcp-lijn vertoont. 

Waar nodig corrigeert de RET/HCP de hcp (maar alleen na overleg met het desbetreffend lid).             
N.a.v. de flags van het afgelopen seizoen was het corrigeren voor het komende golfjaar niet nodig.
Wij van de RET/HCP-commissie kunnen een handicap ook corrigeren als een speler daarom vraagt. Aanleiding kan bijvoorbeeld een blessure zijn. Wij mogen correcties uitvoeren door de laatste gespeelde Q-ronde aan te passen; het effect is dus beperkt.  

Meer Q-kaarten lopen   
De conclusie is duidelijk: veel Q rondes spelen.
Speel daarbij ook eens met verschillende mensen en doe mee aan Q-wedstrijden. Hiermee zorgt u er zelf voor dat uw handicap uw spelniveau realistisch weergeeft.

Misschien wint u dan ook wel een prijs!

Met sportieve groeten,

De RET/HCP commissie

Terug naar nieuws.